Du är här

2017-08-31

WEST: Delårsrapport för perioden januari-juni 2017

ort för perioden januari-juni 2017

Fortsatt tillväxt med stark bruttomarginal

Andra kvartalet 2017

· Rörelseintäkterna uppgick till 25,6 (23,2) Mkr, en ökning med 10%

· EBITDA uppgick till 4,0 (4,0) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (3,3) Mkr, en minskning med 0,4 Mkr

· Resultat efter skatt uppgick till 2,4 (2,5) Mkr, en minskning med 0,1
Mkr

· Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,10 (0,12) kr

Januari – juni 2017

· Rörelseintäkterna uppgick till 43,7 (37,1) Mkr, en ökning med 18%

· EBITDA uppgick till 7,2 (3,8) Mkr, en ökning med 3,4 Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 5,5 (2,2) Mkr, en förbättring med 3,3
Mkr

· Resultat efter skatt uppgick till 4,3 (1,7) Mkr, en förbättring med
2,6 Mkr

· Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,19 (0,09) kr

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec
2017 2016 2017 2016 2016
Rörelseintäkter, Tkr 25 608 23 190 43 717 37 134 76 989
EBITDA 3 961 4 021 7 154 3 790 6 025
Rörelseresultat, Tkr 2 927 3 267 5 450 2 172 3 081
Resultat efter skatt, Tkr 2 359 2 534 4 324 1 728 2 222
Resultat efter skatt per aktie, kr 0,10 0,12 0,19 0,09 0,10

Väsentliga händelser under kvartalet

• Flera order, totalt ca 6 Mkr, från Rusta, Nordic Fast Food,
OpenSolution och Nets Spectracard.

• Avtal med Bullion IT för en omfattande uppgradering av Absa Banks
system för kortbetalningar i Sydafrika. Avtalet löper på fem år och omfattar
leveranser av Wests programvara för bankens kortterminaler och ny betalväxel.
Affärens värde under första året kommer inte understiga 7,5 Mkr.

• Ytterligare order från MAX Hamburgerrestauranger på
självbetjäningskiosker värd ca 6 Mkr.

• Lansering av WestInt T303, en unik och framtidssäker betalterminal för
obemannade miljöer (s.k. "Unattended Payment Terminal, UPT"). T303 är
tillgänglig för kunder på Wests samtliga adresserade marknader. Första kund är
MAX Hamburgerrestauranger. Betalterminalen ingår numera som en integrerad del i
Expresskassan, MAX självbetjäningskiosk, som utvecklas och levereras av West.

• Volymbeställning på kortterminaler om ca 2,0 Mkr från Datorama.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

• Wests betalväxel erhöll certifiering enligt regelverket PCI DSS, vilket
innebär att den godkändes att hantera alla typer av kortbetalningar.
Investeringen i betalväxeln påbörjades för ca 2,5 år sedan.

• Produktionssättning av kortterminaler i Polen åt Max
Hamburgerrestauranger.

• Volymbeställning på kortterminaler om ca 2,0 Mkr från OpenSolution.

För ytterligare information kontakta:
Sten Karlsson, vd West International AB
Mobil: 070-555 6065
E-post: sten.karlsson@westint.se
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 80 00.
Denna information är sådan information som West International AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti
2017 kl. 08:40 CET.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.