Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Wifog: Apportemission - Erbjudande om att byta Wifog AB-aktier mot Wifog Holding AB-aktier

APPORTEMISSION - ERBJUDANDE OM ATT BYTA WIFOG AB-AKTIER MOT WIFOG HOLDING
AB-AKTIER

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 juli 2015 fattade
styrelsen för Wifog Holding AB den 16 maj 2016 beslut om apportemission av
högst 266 466 aktier, vilket vid full anslutning innebär en ökning av
aktiekapitalet med cirka 507 852,82 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna
ska tillkomma de aktieägare i Wifog AB, org.nr 556572-4621, som äger minst
80 aktier i Wifog AB.

Bakgrund
I juni 2015 gick Forestlight Entertainment AB (publ) ut med ett erbjudande
till alla aktieägare i Wifog AB om att genom en apportemission köpa deras
Wifog AB-aktier och få aktier i Forestlight Entertainment AB i utväxling.
Aktieägare med drygt 95% aktierna i Wifog AB tackade ja till erbjudandet
och Forestlight Entertainments AB bytte namn till Wifog Holding AB.
Samtidigt som transaktionen genomfördes avyttrade Forestlight Entertainment
AB den tidigare operativa verksamheten, varvid Wifog blev den nya och enda
verksamheten för koncernen.

Knappt 5% av aktierna i Wifog AB ägs således av andra ägare än Wifog
Holding AB. Mot bakgrund av att väldigt många efterfrågat en ny möjlighet
att konvertera aktier i Wifog AB till Wifog Holding AB så har styrelsen
beslutat att öppna ett erbjudande enligt samma konverteringsnyckel som
erbjudandet sommaren 2015.

Styrelsens förhoppning är att samtliga aktieägare i Wifog AB tar den sista
chansen att bli delagare i det noterade bolaget och hoppas att de får vara
med om en betydligt starkare börsutveckling än vad som varit fallet de
första 8 månaderna som noterade på Nasdaq First North.

För de aktieägare som inte svarar på detta erbjudandet, kommer styrelsen
att påkalla en process för att tvångsvis lösa ut resterande aktieägare. En
sådan process brukar ta väldigt lång tid och kan förväntas bli färdig
tidigast om 12 månader.

Erbjudande
Erbjudandet innebär att aktieägarna i Wifog AB för varje åttio (80)
befintliga aktier i Wifog AB erhåller en (1) nyemitterad aktie i Wifog
Holding AB. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de aktieägare som
äger minst 80 aktier i Wifog AB.

Fullständiga villkor för apportemissionen framgår av Informationsmemorandum
som kommer att publiceras på Wifog Holding AB:s webbplats
samt på Mangolds webbplats .

Anmälan
Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 23 maj 2016 till
och med den 3 juni 2016.

Förtryckt anmälningssedel och svarskuvert distribueras via Euroclear per
den 19 maj 2016 till direktregistrerade aktieägare i Wifog AB. Den som
önskar acceptera Erbjudandet ska kontrollera att de förtryckta uppgifterna
på anmälningssedeln är korrekta, komplettera med efterfrågade uppgifter,
underteckna anmälningssedeln samt lämna in anmälningssedeln till:

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Wifog
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

E-mail: teckning@mangold.se
Telefax: 08-503 015 51
Telefon: 08-503 015 80
Webbplats:

Blank anmälningssedel kommer att kunna laddas ned i elektroniskt format
från Wifog Holding AB:s webbplats samt från Mangolds
webbplats .

Stockholm 2016-05-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Henrysson, CFO Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Pressrelease 2016-05-18.pdf

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter möjlighet att helt eller delvis
finansiera kostnaden för hushållsnära tjänster såsom mobiltelefoni,
försäkringar och el genom att konsumera reklam och handla online från
butiker knutna till Wifogs nätverk samt göra marknadsundersökningar.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är
Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.