Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-31

Wifog: Kompletterande information avseende finansiering Wifog Holding

KOMPLETTERANDE INFORMATION AVSEENDE FINANSIERING WIFOG HOLDING

Med anledning av tidigare pressmeddelanden avseende emission om 30 miljoner kronor och därtill aviserad försening av registrering vill styrelsen uppdatera marknaden med följande information.

I enlighet med vad som kommunicerade den 18 augusti arbetar styrelsen fortsatt med att lösa Bolagets likviditetskris.

Vad gäller den pågående emissionen saknas fortsatt en kontantdel om ca 5 miljoner kronor. Styrelsen har en aktiv dialog med tecknaren i fråga och räknar med att dessa pengar betalas in i närtid och emissionen kan stängas i sin helhet.

För att möjliggöra återbetalningen av konvertibelskulder, upplupna leverantörsfakturor och att säkerställa fortsatt drift har Bolaget erhållit ett lånelöfte om 5 miljoner kronor genom en större aktieägare. Lånets löptid är 1,5 år med en rätt för Bolaget att förtidsinlösa lånet utan extra kostnad. Planerad utbetalningsdag är den 1 september. Räntan uppgår till 10% per annum. Dessutom har styrelsen under augusti månad lånat in sammanlagt 1 miljon kronor till Bolaget. Lånet löper räntefritt och återbetalas så snart Bolagets likviditetssituation så medger.

Bolaget räknar med att den förfallna konvertibelskulden och övriga leverantörsfakturor i sin helhet kommer att kunna regleras under första halvan av september månad med endera lånet eller kontantdelen i emissionen.

Styrelsen vidhåller att med lånen så räcker rörelsekapitalet till dess Bolaget uppnått positivt kassaflöde under första kvartalet 2018.

Stockholm 2017-08-31

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Håkansson, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com mailto:ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com http://investor.wifog.com .

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl 16:20.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Pressrelease 2017-08-31.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21027

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsid är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölja av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se http://www.mangold.se .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.