Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-06

WIFOG: NYA BESLUT FÖR AVVÄRJA LIKVIDITETSKRIS

STOCKHOLM (Direkt) Wifog, som handlas på First North, har fattat en rad nya
beslut mot bakgrund av att bolaget inte fått betalt för teckning i sommarens
emission och därmed hamnat i akut likviditetskris.

Först har bolaget beslutat att de 5.066.573 nyemitterade aktier i emissionen
som inte har betalats är förverkade. Styrelsen har också beslutat att erbjuda
samtliga förverkade aktier till andra utvalda investerare. Genom förverkande,
nyteckning och tidigare teckning har totalt 12 miljoner aktier tecknats i
emissionen från i juli, vilket innebär att bolaget tillförs en total
teckningslivkid om 30 miljoner kronor.

Vidare har styrelsen den 5 november beslutat om att emittera högst 8 miljoner
nya aktier till en teckningskurs om 2:50 kronor per aktie, riktade till
utvalda investerare. Bolaget har till dags dato fått in teckningsförbindelser
till ett belopp om 2,26 miljoner kronor.

Sedan har styrelse beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att bland
annat besluta om ytterligare en nyemission om högst 2,6 miljoner aktier till
en teckningskurs om 2:50 kronor per aktie. Emissionen föreslås riktas till
vissa närstående personer som har förbundit sig att teckna aktierna.

"Styrelse och management har löpande lånat in pengar räntefritt för att klara
driften under bolagets period av akuta likviditetskris, vilka med extra
stämmans godkännande kommer att tillföras bolaget genom denna emission",
heter det.

Wifog har kommit överens med vissa fordringsägare som tidigare tecknat
konvertibler i bolaget, vilka nu har förfallit till betalning, om att
senarelägga förfallodagen för att förbättra bolagets likviditetssituation.
Det sammanlagda beloppet uppgår till 6,5 miljoner inklusive ränta och
förfallodagen är satt till den 15 februari 2018.

"Styrelsen anser att de samlade aktiviteterna är tillräckliga för att avvärja
bolagets akuta likviditetsproblem", heter det.

För att säkerställa återbetalningen av ovannämnda lån på 6,5 miljoner kronor
och för att ge övriga aktieägare möjligheten att försvara sina ägarandelar
som blivit kraftigt utspädda av de åtgärder styrelsen tvingats genomföra för
att parera bolagets akuta likviditetskris, avser styrelsen att genomföra en
företrädesemission i början 2018.

När denna företrädesemission är genomförd kommer Wifog att vara skuldfritt
förutom ett lån till Almi Företagspartner på 2 miljoner kronor.

Wifog har även genomfört ett besparingsprogram. Dessa åtgärder sammantaget gör
att styrelsen anser att bolaget kommer att ha tillräckligt rörelsekapital
fram tills den 30 april 2018, vid vilken tidpunkt bolaget beräknas uppnå
positivt kassaflöde.
---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.