Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-14

Wihlborgs Fastigheter AB: Pressmeddelande: Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Valberedningen i Wihlborgs föreslår förändringar i styrelsen inför
årsstämman den 29 april.

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB bildades med representanter
för de tre största ägarna per den 30 september 2013 samt en
representant för de mindre aktieägarna, i enlighet med beslut på
Wihlborgs årsstämma 2013. Valberedningen har bestått av Bo Forsén
(Brinova Fastigheter AB), Anders Rydin (SEB Fonder), Eva
Nilsson-Gottfridsdotter (Länsförsäkringar Fonder) samt Krister Eurén
(de mindre aktieägarna). Bo Forsén har varit valberedningens
ordförande. De tre största ägarrepresentanterna representerade
tillsammans vid årsskiftet cirka 17 procent av rösterna i Wihlborgs.

Inför årsstämman den 29 april 2014 föreslår valberedningen att
styrelsens antal minskas från åtta till sju ledamöter. Valberedningen
föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Anders Jarl, Sara
Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson, Per-Ingemar Persson och
Johan Qviberg samt nyval av Tina Andersson. Kerstin Fredriksson och
Tommy Qvarfort har avböjt omval. Valberedningen föreslår också att
Erik Paulsson omväljs till styrelseordförande.

Tina Andersson är född 1969, civilekonom, och tjänstgör på Duni AB som
Corporate Marketing and Communication Director. Hon är styrelsemedlem
i Midsona AB och Fitness24Seven.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 905 000 kronor (980
000). Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 230 000 kronor
(230 000) och till övriga ledamöter 135 000 (125 000), förutom VD
Anders Jarl.

Valberedningen föreslår, i likhet med tidigare, att en ny valberedning
tillsätts senast sex månader före årsstämman 2015 och består av
företrädare för de tre största aktieägarna, baserat på senast kända
ägande, jämte en representant för de mindre aktieägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För valberedningen:
Bo Forsén, telefon 0706 -32 86 50

För Wihlborgs Fastigheter AB:
Iréne Johansson, informationschef, telefon 0733-71 17 21

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 17 mars kl
08.45.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på
kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet
finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och
Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 22,6 mdkr med ett årligt
hyresvärde om 2 mdkr.

Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wihlborgs-fastigheter-ab/r/pressmeddelande--va...
http://mb.cision.com/Main/890/9551661/220567.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.