Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-17

Wihlborgs Fastigheter AB: Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB bildades av tre ledamöter
som har utsetts av de tre största ägarna per den 31 augusti 2016 samt
en representant för de mindre aktieägarna, i enlighet med beslut på
Wihlborgs årsstämma 2016. Valberedningen har bestått av Bo Forsén
(Backahill), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar
Fondförvaltning), Hans Ek (SEB Fonder) och Krister Eurén (de mindre
aktieägarna).

Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De tre största ägarna
som har utsett ledamöter, representerar tillsammans cirka 20 procent
av rösterna i Wihlborgs.

Inför årsstämman den 26 april 2017 föreslår valberedningen att
styrelsen består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår vidare
omval av styrelseledamöterna Tina Andersson, Anders Jarl, Sara
Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson, Per-Ingemar Persson och
Johan Qviberg. Valberedningen föreslår också att Erik Paulsson
omväljs till styrelseordförande.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 000 000 kronor (905
000). Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 250 000 kronor
(230 000) och till övriga ledamöter 150 000 (135 000), förutom vd
Anders Jarl.

Valberedningen föreslår, i likhet med tidigare, att en ny valberedning
tillsätts senast sex månader före årsstämman 2018 och består av
ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna som önskar delta,
baserat på ägandet per den 31 augusti 2017, jämte en representant för
de mindre aktieägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information kontakta:
För valberedningen:
Bo Forsén, 0706-32 86 50

För Wihlborgs Fastigheter AB:
Anders Jarl, vd, 040-690 57 10
Karin Wittsell Heydl, kommunikationschef, 040-690 57 36

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på
kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet
finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.

I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande
fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 33 mdkr med ett årligt
hyresvärde om 2,3 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wihlborgs-fastigheter-ab/r/valberedningens-for...
http://mb.cision.com/Main/890/2216776/643956.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.