Du är här

2018-08-23

Willhem: Fortsatt stark resultatutveckling

Delårsrapport januari - juni 2018:

· Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 34
087 Mkr (33 397).

· Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till
662 Mkr (643), vilket motsvarar en värdeökning på 2,0 procent (2,2).
Realiserad värdeförändring uppgick till 4 Mkr (1).

· Intäkterna ökade till 1 071 Mkr (983), ökningen motsvarar 9
procent. Ökningen i jämförbart bestånd var 3 procent.

· Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och
uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och
övriga areor till 98,8 procent (98,8).

· Driftnettot uppgick till 610 Mkr (561), en ökning med 9 procent.
Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 3 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 1 236 Mkr (1 169).
· Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument
uppgick till 62 Mkr (87).

· Resultat efter skatt uppgick till 847 Mkr (860).
· Under perioden har 722 lägenheter i Malmö avyttrats till ett
avtalat fastighetsvärde om totalt 795 Mkr. Utöver det har en del av
en fastighet avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 15 Mkr.

· Vidare har avtal tecknats om avyttring av tre fastigheter med 107
lägenheter samt ett antal lokaler i Karlstad.

· I maj tillträdde Willhem två fastigheter med 154 lägenheter i
Helsingborg till ett fastighetsvärde om 170 Mkr.

· I februari fick Willhem pris i kategorin "Största lyft
serviceindex" bland bolag med minst 9 000 lägenheter, när AktivBo
delade ut "Kundkristallen" till de bolag som av sina hyresgäster
utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar.

Kommentar från vd Mikael Granath:

"Resultatet fortsätter utvecklas positivt och driftnettot ökade med 9
procent. Nyproduktionstakten fortsätter stadigt uppåt och två projekt
med 94 lägenheter i egen regi färdigställdes under första halvåret.
Sammantaget har vi 874 lägenheter i produktion, vari ingår projekt i
egen regi, förvärvade och avtalade projekt. I början av året mottog
vi utmärkelsen Kundkristallen för största lyftet inom området
service."

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och
trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda
tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första
AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt
bostadsbolag. Läs mer på www.willhem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/willhem/r/fortsatt-stark-resultatutveckling,c2...
http://mb.cision.com/Main/2476/2598184/896285.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.