Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Willhem: Särskilt bra år och stark rating

Bokslutskommuniké januari - december 2019:

· Intäkterna ökade till 2 256 Mkr (2 152), ökningen motsvarar 4,8
procent.

· Driftnettot uppgick till 1 368 Mkr (1 272), en ökning med 7,5
procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,0 procent.

· Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av året 40 075
Mkr (36 265).

· Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 2
619 Mkr (2 015), vilket motsvarar en värdeökning på 7,0 procent
(5,9).

· Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -350 Mkr
(-94).

· Resultat efter skatt uppgick till 2 478 Mkr (2 292).
· I december förnyades Willhems starka rating, A- Stable Outlook.
· Willhem har under året förvärvat 201 lägenheter i Malmö till ett
avtalat fastighetsvärde om 277 Mkr. Utöver det har 162 nyproducerade
lägenheter i Helsingborg och Stockholm tillträtts med ett totalt
avtalat fastighetsvärde om 419 Mkr. I september tillträddes en
fastighet i Täby med 178 lägenheter, som är under produktion, med ett
avtalat fastighetsvärde om 473 Mkr.

· I oktober tecknades avtal om förvärv av 256 hyresrätter som ska
uppföras i Malmö med överenskommet fastighetsvärde om 435 Mkr. I
december tecknades avtal om förvärv av en fastighet i Eskilstuna med
337 lägenheter som är under produktion med överenskommet
fastighetsvärde om 617 Mkr. Dessa projekt förväntas vara
färdigställda under 2023.

· I Malmö har 781 lägenheter avyttrats till ett avtalat
fastighetsvärde om 900 Mkr.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,65 kr (0,52) per aktie,
vilket motsvarar 501 Mkr.

Kommentar från vd Mikael Granath

" Vi har haft ännu ett år med stark resultatutveckling, driftnettot
ökade med 7,5 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var
6,0 procent. Portföljen har stärkts genom förvärv av 363 lägenheter i
Malmö, Helsingborg och Stockholm. Utöver det har avtal tecknats om
förvärv av totalt 771 lägenheter som är under produktion. Vi har
allt nöjdare kunder och engagerade medarbetare som känner ökad
stolthet över att arbeta hos oss. Under året har vi även minskat vår
klimatpåverkan, som ett resultat av väl avvägda investeringar, som
minskar energianvändningen."

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020
klockan 15.00.

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och
trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda
tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första
AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt
bostadsbolag. Läs mer på www.willhem.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/willhem/r/sarskilt-bra-ar-och-stark-rating,c3...
https://mb.cision.com/Main/2476/3037973/1196077.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.