Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Willhem: Stark driftnettoökning och stabil värdeutveckling för fastigheterna

Delårsrapport januari - september 2019:

· Driftnettot uppgick till 1 037 Mkr (966), en ökning med 7,3
procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 4,9 procent.

· Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 38
146 Mkr (34 696).

· Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till
1 106 Mkr (1 040), vilket motsvarar en värdeökning på 3,0 procent
(3,1). Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (5).

· Intäkterna ökade till 1 685 Mkr (1 607), motsvarande en ökning på
4,9 procent.

· Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -804 Mkr
(188).

· Resultat efter skatt uppgick till 744 Mkr (1 455).
· Willhem har under perioden förvärvat 201 lägenheter i Malmö till
ett avtalat fastighetsvärde om 277 Mkr. Utöver det har 162
nyproducerade lägenheter i Helsingborg och Stockholm tillträtts med
ett totalt avtalat fastighetsvärde om 419 Mkr. I september
tillträddes en fastighet i Täby med 178 lägenheter, som är under
produktion, med ett avtalat fastighetsvärde om 473 Mkr.

· I Malmö har 781 lägenheter avyttrats till ett avtalat
fastighetsvärde om 900 Mkr.

· Under perioden har tre gröna obligationer emitterats till ett
totalt värde om 1 300 Mkr.

Kommentar från vd Mikael Granath:

"Vi har haft ännu en stabil period med ett driftnetto som ökat med 7,3
procent jämfört med föregående år. Ökningen i jämförbart
fastighetsbestånd var 4,9 procent. Värdeutvecklingen på fastigheterna
var fortsatt stark och uppgick till 1 106 Mkr. Energianvändningen har
minskat under perioden och utfallet är vårt bästa hittills. Vår
nyproduktion är fortsatt stabil. Totalt 101 nya lägenheter i egen
regi har färdigställts parallellt som vi tillträtt
nyproduktionsprojekt med totalt 340 lägenheter som förvärvats av
projektutvecklare."

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2019
kl. 17.00.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och
trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda
tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första
AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt
bostadsbolag. Läs mer på willhem.se (http://www.willhem.se)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/willhem/r/stark-driftnettookning-och-stabil-v...
https://mb.cision.com/Main/2476/2961357/1141549.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.