Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

William Demant 6 mån: Resultat före skatt 842 MDKK (809)

(SIX) Det danska hörselhjälpsföretaget William Demant
redovisar ett resultat före skatt på 842 miljoner danska kronor
(809) för det första halvåret 2013.

Rörelseresultatet låg på 880 miljoner danska kronor (864).
Nettoresultatet var 637 miljoner danska kronor (603) motsvarande
11,2 danska kronor per aktie (10,5).

Intäkterna var 4.541 miljoner danska kronor (4.258).

William Demant upprepar sina utsikter för 2013. Intäkterna
och resultatet under det andra halvåret väntas överträffa
nivåerna för det första halvåret. Det organiska tillväxten för
intäkterna av hörselhjälpmedel väntas ligga mellan 3 till 5
procentenheter över marknadstillväxten under året sett i lokala
valutor. Samtidigt väntas verksamheten för diagnosinstrument ta
marknadsandelar organiskt i en marknad som bedöms visa på en låg
ensiffrig tillväxt.

Rörelseresultatet för 2013 väntas fortsatt förbättras jämfört
med 2012.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Författare TIC