Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-10

William Demant Holding A/S: Periodemeddelelse

-----------------------------------------
| Selskabsmeddelelse 10. november 2016 |
|nr. 2016-13 |
| |
|Periodemeddelelse |
-----------------------------------------
Tilfredsstillende vækst drevet af det succesfulde Oticon OpnTMog
detailaktiviteter

Vækst i Høreimplantater påvirket af Neuros langsommere udbredelse på markedet
end ventet

Forventninger til helåret fastholdes - nedre halvdel af EBIT-interval mest
sandsynligt

* Koncernen har fortsat genereret tilfredsstillende organisk og akkvisitiv
vækst. Denne udvikling er i særligt grad drevet af forretningsaktiviteten
Høreapparater, som omfatter både engros- og detailsalg af høreapparater.
* Den organiske vækst i koncernens engrossalg af høreapparater fortsætter,
hvilket skyldes en betydelig forbedring af den gennemsnitlige salgspris
(ASP) drevet af det succesfulde Oticon Opn-høreapparat. Den kommende
udvidelse af Opn-produktfamilien med to nye medlemmer, Opn 2 og Opn 3, vil
medvirke til at bevare momentum i den resterende del af 2016 og ind i 2017.

* Vores detailaktiviteter leverer fortsat stærk vækst i de fleste regioner,
selvom vores amerikanske forretning har præsteret under forventningerne på
grund af den løbende konsolidering af yderst fragmenterede
detailforretninger. Ligesom det var tilfældet i årets første halvdel, har
den øgede detailandel ændret koncernens omkostningsstruktur og således
påvirket marginerne.
* Salget i forretningsaktiviteten Høreimplantater er fortsat afdæmpet på
grund af udfordringer i form af ugunstige markedsforhold på adskillige
olieafhængige markeder, cochlear-implantatet (CI) Neuros langsommere end
ventet udbredelse på markedet samt stadigt skarpere konkurrence inden for
benforankrede høresystemer (BAHS). En stærk produktplan og
Neuro-cochlear-implantatet forventes gradvist at bidrage til øget momentum.
Forretningsaktiviteten Diagnostiske Instrumenter er stadig udfordret på
nogle af de samme olieafhængige markeder, men forretningsaktivitetens
performance er bedre end i årets første halvdel.
* De tidligere udmeldte strategiske initiativer, som implementeres i perioden
2016-2018 for at sikre fortsat omkostningseffektivitet og understøtte
koncernens fremtidige skalérbarhed til lavere omkostninger, forløber
planmæssigt. I 2016 forventer vi at realisere omstruktureringsomkostninger
på ca. DKK 200 mio., hvoraf DKK 52 mio. blev realiseret i første halvår.
* I 2016 forventer vi at levere vækst i alle vores forretningsaktiviteter og
opnå et resultat af primær drift (EBIT) på DKK 2,0-2,3 mia. før
omstruktureringsomkostninger. Den nedre halvdel af EBIT-intervallet anses
som mest sandsynligt, hvilket afspejler udviklingen i vores amerikanske
detailaktiviteter og i forretningsaktiviteten Høreimplantater.

Markedsudvikling
Det vurderes, at stykvæksten på det globale høreapparatmarked år til dato
ligger en smule over koncernens generelle antagelse om en markedsstykvækst på
4-5 %.

Vi er nu kommet et godt stykke ind i andet halvår, og vi ser fortsat solid
stykvækst på det amerikanske marked (justeret for nye rapporterende enheder i
HIA-statistikken). Denne vækst er alene drevet af salget i den kommercielle
del af markedet, mens væksten i salget til Veterans Affairs (VA) har været
næsten flad.

Adskillige af nøglemarkederne for høreapparater er kendetegnet af hård
konkurrence og effekterne af kanalmiks, hvilket fortsat lægger et vist pres
på ASP'en. Vi vurderer derfor, at målt på værdi har det globale
høreapparatmarked oplevet beskeden vækst år til dato.

Høreapparater
Koncernens kerneforretning - engrossalg af høreapparater - leverer fortsat
tilfredsstillende organisk vækst, hvilket skyldes en betydelig forbedring af
ASP'en i andet halvår drevet af det succesfulde Oticon Opn. Salget af Oticon
Opn er efter sommerperioden steget, og produktet får fortsat usædvanligt
positiv feedback fra slutbrugere og høreapparatforhandlere, så vi har stadig
stor tiltro til det paradigmeskift, som Oticon har skab med introduktionen af
Opn og Velox-platformen.

På den nyligt afholdte EUHA-kongres i Hannover i Tyskland præsenterede Oticon
to nye medlemmer af Opn-produktfamilien, Opn 2 og Opn 3. De to nye
Opn-varianter vil blive lanceret i flere etaper på nøglemarkederne og vil
blive positioneret i det øvre midtprissegment og i midtprissegmentet.
Derudover har Oticon føjet kraftfuldespeaker units
med tilpasningsniveauer på 100 dB og 105 dB til Opn-produktporteføljen i alle
tre prispunkter, hvilket vil udvide Opn-porteføljen yderligere. På
EUHA-kongressen introducerede Oticon også nye, forbedrede høreløsninger, som
indgår i en omfattende portefølje af specialfremstillede høreapparater. Disse
nye apparater vil resultere i mere end en fordobling af antallet af
tilpasninger af IIC-apparater (Invisible In the Canal
) og forventes at ville medvirke til at bevare momentum i den resterende del
af 2016 og ind i 2017.

Introduktionen af Oticon Opn til VA-kanalen i begyndelsen af november 2016 har
styrket vores Vores markedsandel hos VA i USA er nogenlunde uforandret. Dette
er ikke tilfredsstillende. produktudbud i denne kanal.

Koncernens detailaktiviteter leverer fortsat pæn vækst - først og fremmest
drevet af akkvisitioner, men også i form af solid organisk vækst. Vi har
genereret vækst i de fleste større regioner, selvom resultatet i vores
amerikanske forretning ligger under forventningerne på grund af den løbende
konsolidering af yderst fragmenterede detailforretninger og den seneste tids
lidt svage effekt af marketingaktiviteter. Ligesom det var tilfældet i første
halvår af 2016, har den øgede detailandel ændret koncernens
omkostningsstruktur og således påvirket marginerne.

Høreimplantater
Den samlede vækst i Høreimplantater er fortsat afdæmpet og under
forventningerne. Høreimplantater har været udfordret af ugunstige
markedsforhold på adskillige olieafhængige markeder, Neuros langsommere
udbredelse på markedet end ventet samt stadigt skarpere konkurrence inden for
benforankrede høresystemer (BAHS). Omkring 300 patienter i verden har fået
indopereret et Neuro-CI, og mere end 70 klinikker er begyndt at indoperere
Neuro, hvilket inkluderer mere end 25 nye klinikker siden den første
Neuro-implantering. Trods denne fremgang har Neuros udbredelse på markedet
vist sig at tage længere tid end oprindeligt antaget, hvilket til dels
skyldes forsinkede produktgodkendelser på nogle markeder og det faktum, at
det generelt tager lang tid for nye CI'er at trænge ind på markedet.

I oktober startede vi lanceringen af Ponto 3-familien, som indeholder verdens
første Super Power BAHS. Denne Super Power BAHS er baseret på Inium
Sense-platformen og indtager førstepladsen, når det gælder ydelse fra
enabutment
-lydprocessor. I forhold til andre perkutane løsninger er den lytteoplevelse,
som Ponto 3 leverer, betydeligt forbedret på en række nøgleparametre. USA,
Storbritannien, Australien og New Zealand er de første lande, hvor Ponto 3
vil blive introduceret.

Vi forventer, at de stærke produktporteføljer og introduktionsplaner for både
CI- og BAHS-produkter gradvist vil øge vores salgsmomentum.

Diagnostiske Instrumenter
Diagnostiske Instrumenters performance er bedre end i første halvdel af 2016
og har især oplevet stærk vækst i Europa og Oceanien. Forretningsaktiviteten
er dog stadig påvirket negativt af ugunstige markedsforhold på en række
olieafhængige markeder i Mellemøsten, Afrika, Sydamerika og Centralamerika,
hvor vi i øjeblikket ikke ser nogen væsentlig vækst.

Andre forretningsenheder
Sennheiser Communications, vores joint venture med Sennheiser KG, har leveret
tilfredsstillende vækst drevet af CC&O- og Mobile-headsetsegmenterne.

Øvrige forhold
De tidligere udmeldte strategiske initiativer følger alle planen. Alle
aktiviteter i Eagan (USA) er blevet overflyttet til andre produktionssteder,
og produktionsstedet i Eagan er blevet lukket ned. Vi har påbegyndt
migreringen af aktiviteter fra vores produktionssted i Thisted. Det er blevet
besluttet gradvist at overføre de forsknings- og udviklingsaktiviteter, der
p.t. foregår i Bern i Schweiz, til Danmark og Polen. Denne overførsel er
igangsat. Vi fortsætter med at øge produktionen i Mexico. Derudover har vi
officielt indviet vores nye kontor i Warszawa, som vil fungere som
hovedkontor for både vores polske salgsorganisation og vores nye forsknings-
og udviklingscenter i Polen.

I 2016 forventer vi at realisere omstruktureringsomkostninger på i alt ca. DKK
200 mio., hvoraf DKK 52 mio. blev realiseret i første halvår. Den negative
effekt på pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) for hele året vil være
ca. DKK 90 mio., hvoraf første halvår tegner sig for DKK 27 mio.

Selskabet har år til dato tilbagekøbt i alt 6.480.974 aktier til en samlet
værdi af DKK 856.763.386. Det samlede antal egne aktier er 5.238.399 svarende
til 1,97 % af aktiekapitalen. Aktietilbagekøbet er sket som en konsekvens af
vores tidligere udmeldte plan om at tilbagekøbe aktier til en værdi af DKK
2,5-3,0 mia. i perioden fra 2014 til 2016.

Forventninger til 2016
Vi fastholder vores forventninger om at generere vækst i salget i alle
koncernens tre forretningsaktiviteter og realisere et resultat af primær
drift (EBIT) på DKK 2,0-2,3 mia. før omstruktureringsomkostninger på ca. DKK
200 mio., som relaterer sig til de fastlagte strategiske initiativer. Den
nedre halvdel af EBIT-intervallet anses som mest sandsynligt, hvilket
afspejler udviklingen i vores amerikanske detailaktiviteter og i
forretningsaktiviteten Høreimplantater.

*******

-----------------------------------------------------------------------
| Yderligere information: Øvrige kontaktpersoner: |
| |
| |
|Adm. direktør Niels Jacobsen CFO René Schneider |
|Telefon +45 3917 7300 IR-chef Søren B. Andersson |
|www.demant.com Presseansvarlig Trine Kromann-Mikkelsen |
-----------------------------------------------------------------------
2016-13 Periodemeddelelse
http://hugin.info/172163/R/2055937/769998.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: William Demant Holding A/S via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.