Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-24

Wilson Therapeutics AB: Wilson Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Förberedelser inför fas 3 fortskrider

1 april - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -54,6 (-26,9) MSEK
· Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till -2,12
(-1,66) SEK

· Likvida medel per den 30 juni uppgick till 308,3 (435,6) MSEK
1 januari - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -86,0 (-49,2) MSEK
· Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till -3,34
(-5,86) SEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni 2017

· Extra bolagsstämma hölls i januari 2017 varvid det långsiktiga
incitamentsprogrammet LTIP 2016 infördes

· Data från den framgångsrikt avslutade fas 2-studien med WTX101
presenterades på stora medicinska konferenser

· Styrelsen förstärktes med Dr Birgitte Volck och Dr Björn Odlander
· Det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2017 beslutat av
årsstämman infördes

· Särläkemedelsklassificering erhölls i USA för WTX101 som
behandling av ALS

"Under början av året presenterade vi slutliga data från vår positiva
fas 2-studie på flera internationella medicinska konferenser.
Parallellt med det har vi arbetat intensivt med förberedelserna inför
den registreringsgrundande fas 3-studien där vi nu valt ut cirka 30
kliniker i EU, USA och Israel att delta i studien. Det föreslagna
studieprotokollet har kontroll av koppar som primärt effektmått, och
det har skickats in till FDA. Vi inväntar nu deras kommentarer och om
inga betydande problem uppstår i utvärderingen planerar vi att
påbörja studien innan årets slut."

Jonas Hansson, VD för Wilson Therapeutics.

Inbjudan till telefonkonferens
Wilson Therapeutics bjuder in till en webbsänd telefonkonferens, med
presentation av kvartalsrapporten, i dag, 24 augusti klockan 10.00.
Webbsändningen inklusive presentationsmaterialet, som även kan ses i
efterhand, nås på:
https://tv.streamfabriken.com/wilson-therapeutics-q2-2017. Frågor kan
ställas skriftligen via webbsändningen eller muntligen via
telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av
följande nummer:

· SE: +46 8 566 426 90
· UK: +44 203 008 9804
· US: +1 855 753 2235

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan
konferensen börjar på Wilson Therapeutics webbplats
www.wilsontherapeutics.com under Media & Investerare/ Presentationer.
Därifrån kommer det också vara möjligt att nå webbsändningen, och när
den är slut, se den inspelade versionen av webbsändningen och
telefonkonferensen.

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som
utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson
Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny
behandling av Wilsons sjukdom. En klinisk fas 2-studie har avslutats
framgångsrikt och förberedelser för en registreringsgrundande fas
3-studie pågår. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq
Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Hansson, VD, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
Email: jonas.hansson@wtx.se

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

Informationen i delårsrapporten är sådan som Wilson Therapeutics är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
augusti 2017 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wilson-therapeutics-ab/r/wilson-therapeutics-a...
http://mb.cision.com/Main/14206/2332362/713181.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.