Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Wilson Therapeutics AB: Wilson Therapeutics tillkännager att den pågående fas II-studien är fullrekryterad

Wilson Therapeutics AB (publ) tillkännager att bolagets pågående fas
II-studie som utvärderar effekt och biverkningsprofilen för
Decuprate® (kolintetrathiomolybdat; WTX101) i patienter med Wilsons
sjukdom är fullrekryterad.

WTX101-201 är en klinisk fas II-studie där effekt- och
biverkningsprofilen för Decuprate®, givet som monoterapi doserat en
gång om dagen, utvärderas i nydiagnostiserade patienter med Wilsons
sjukdom som är 18 år eller äldre och har stått på behandling med ett
annat läkemedel för Wilsons sjukdom i upp till två år. Studien
bedrivs på 11 kliniker i USA och Europa och följer patienterna under
24 veckor. Patienter som genomgått 24 veckors behandling kan välja
att fortsätta behandlingen med Decuprate® i en förlängningsfas av
studien.

Per den 18 maj har 28 patienter inkluderats i studien och sex
patienter har genomgått hela studieperioden omfattande 24 veckor.
Samtliga sex har valt att fortsätta i förlängningsfasen. Samtliga
patienter som rekryterats i studien har uppvisat olika grader av
leverskador vid tidpunkten för studiestarten och majoriteten av
patienterna som deltar i studien har även uppvisat neurologiska
symptom vid behandlingsstarten.

"Vi är glada över att vår fas II-studie nu är fullrekryterad och
fortskrider enligt plan", säger Carl Bjartmar, medicinsk chef på
Wilson Therapeutics. "Preliminära data ser lovande ut eftersom de
indikerar att Decuprate® har potentialen att erbjuda ett effektivt
behandlingsalternativ som tolereras väl med en lägre risk för
läkemedelsinducerad initial neurologisk försämring för patienter med
Wilsons sjukdom."

Michael Schilsky (MD, FAASLD), professor vid Yale Medical Center och
chef för Wilson Disease Center of Excellence vid Yale fortsätter: "Vi
är väldigt nöjda med hur den här studien utvecklas. Även om det
funnits läkemedel för behandling av Wilsons sjukdom sedan 50-talet
finns det ett tydligt behov för nya läkemedel som kan adressera de
medicinska behov som fortfarande finns. Vi behöver främst
behandlingar som en högre andel av patienterna svarar på och som har
mindre biverkningar. Studien pågår fortfarande och data är
preliminära men de ser lovande ut och indikerar att Decuprate® kan
adressera dessa behov. Den förenklade doseringen med möjligheten att
kunna dosera Decuprate® en gång om dagen skulle även kunna resultera
i att patienter enklare kan följa den ordinerade behandlingen. Om den
fortsatta kliniska utvecklingen skulle visa sig framgångsrik skulle
det i slutändan kunna resultera i en förbättrad behandling av
patienter med Wilsons sjukdom."

"Att studien nu är fullrekryterad är en viktig milstolpe i vårt
utvecklingsprogram", säger Jonas Hansson, VD på Wilson Therapeutics.
"Vi ser nu fram emot att få data från sex månaders behandling för
samtliga patienter. Kort efter att vi fått och analyserat fas II-data
har vi för avsikt att gå tillbaks till de regulatoriska myndigheterna
för att diskutera det framtida fas III-programmet."

Om Decuprate® (kolintetrathiomolybdat; WTX101)
Decuprate® är en ny typ av kopparsänkande substans med en unik
verkningsmekanism som gör att den kan binda koppar så selektivt och
starkt att den har potential att utöka kapaciteten i kroppens eget
lagringssystem för koppar som är överbelastat i patienter med Wilsons
sjukdom. Den aktiva substansen i Decuprate®, tetrathiomolybdat, har
prövats i flera kliniska studier för Wilsons sjukdom. Resultaten från
dessa studier, i kombination med preliminära data från bolagets
pågående fas II-studie, tyder på att Decuprate® snabbt kan sänka och
kontrollera de toxiska nivåerna av fritt koppar och förbättra
symptomen för patienter med Wilsons sjukdom. Data tyder även på att
Decuprate® tolereras väl med en minskad risk för läkemedelsinducerad
försämring av neurologiska symptom när behandlingen initieras jämfört
med existerande läkemedel. Decuprate® beräknas kunna doseras en gång
per dag vilket potentiellt kan leda till att patienter med Wilsons
sjukdom får lättare att följa ordinerad behandling och att färre
därför avbryter behandlingen vilket leder till bättre
behandlingsresultat. Decuprate® har klassificerats som särläkemedel
för behandling av Wilsons sjukdom i såväl USA som Europa.

Om Wilsons sjukdom
Wilsons sjukdom är en ovanlig genetisk sjukdom som leder till
allvarlig kopparförgiftning. Den genetiska defekten resulterar i att
koppar ackumuleras i kroppens olika organ, främst i levern och/eller
i det centrala nervsystemet och sjukdomen leder till livshotande
lever- och hjärnskador om den inte behandlas. Wilsons sjukdom drabbar
ungefär en av 30 000 individer världen över, vilket motsvarar en
prevalens om cirka 10 000 patienter i USA och 15 000 patienter i EU.
Existerande behandlingar för Wilsons sjukdom introducerades på 50-
och 60-talen och sedan dess har inga nya behandlingsalternativ
utvecklats för Wilsons sjukdom.

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som
utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar som
Wilsons sjukdom. Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate®
utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom och
utvärderas för närvarande i en klinisk fas II-studie. Bolaget är
noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.
For ytterligare information kontakta:
Jonas Hansson, VD, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
Email: jonas.hansson@wilsontx.eu
Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Västra Trädgårdsgatan 15
SE-111 53 Stockholm
Informationen i pressmeddelandet är sådan som Wilson Therapeutics
skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 18 maj 2016 kl. 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wilson-therapeutics-ab/r/wilson-therapeutics-t...
http://mb.cision.com/Main/14206/2011412/517092.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.