Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-18

Wise Group: Wise Group Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

WISE GROUP DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2016

Finansiell utveckling juli - september 2016
Omsättningen ökade under perioden med 12 procent till 153,1 Mkr jämfört med 137,0 Mkr motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 10 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 8,3 Mkr jämfört med 5,8 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,2 Mkr (0) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
Resultatet före skatt uppgick till 8,5 Mkr jämfört med 6,1 Mkr motsvarande period föregående år.
Periodens resultat uppgick till 6,3 Mkr jämfört med 4,7 Mkr motsvarande period föregående år.
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,85 kr (0,63 kr).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,84 kr (0,63 kr).
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 Mkr (-4,3 Mkr).

Finansiell utveckling januari - september 2016
Omsättningen ökade under perioden med 14 procent till 512,6 Mkr jämfört med 448,7 Mkr motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 13 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 27,1 Mkr jämfört med 19,9 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 3,4 Mkr (0) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
Resultatet före skatt uppgick till 27,9 Mkr jämfört med 19,9 Mkr motsvarande period föregående år.
Periodens resultat uppgick till 21,2 Mkr jämfört med 15,1 Mkr motsvarande period föregående år.
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,87 kr (2,05kr).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,82 kr (2,05 kr).
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,8 Mkr (14,3 Mkr).

Viktiga händelser under tredje kvartalet
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Viktiga händelser efter kvartalets slut
Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 9 november. Till ledamöter i valberedningen utsågs Peter Birath, Per Åhlgren och Georg Vesslund.

2016-11-18

För ytterligare information, kontakta:
Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 706 00 44 84
e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se mailto:erik.mitteregger@wisegroup.se

Roland Gustavsson, VD Wise Group AB (publ) Tel: +46 704 31 29 06
e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se mailto:roland.gustavsson@wisegroup.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wise Group Pressrelease 2016-11-18.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19016
Wise Group Delarsrapport Q3 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19017

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 08:30 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se http://www.wisegroup.se/

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.