Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Wise Group: Wise Group Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

WISE GROUP DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016

Finansiell utveckling januari - mars 2016

* Omsättningen ökade under perioden med 10 procent till 169,1 Mkr
jämfört med 154,4 Mkr motsvarande period föregående år. För
jämförbara enheter ökade omsättningen med 9 procent.
* Rörelseresultatet uppgick till 4,3 Mkr jämfört med 7,1 Mkr
motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar
avskrivningar om 1,1 Mkr (0) avseende immateriella
anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
* Resultatet före skatt uppgick till 4,7 Mkr jämfört med 6,9 Mkr
motsvarande period föregående år.
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,45 kr (0,69 kr).
* Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,45 kr (0,69 kr).
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,4 Mkr (11,7
Mkr).

Viktiga händelser under första kvartalet

* Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om maximalt 18,4 Mkr
(14,8 Mkr) motsvarande 2,50 kr (2,00 kr) per aktie. Avstämningsdag
för utdelning föreslås till den 12 maj 2016

Viktiga händelser efter kvartalets slut

* Årsstämman beslutade att omvälja Erik Mitteregger, Peter Birath,
Lottie Knutson, Stefan Rossi och Torvald Thedéen som ordinarie
styrelseledamöter och Emma Claesson valdes som ny ordinarie
styrelseledamot.
* Årsstämman fattades beslut om att till ägarna utdela 2,50 kr per
aktie.
* Vid årsstämman fattades beslut om ersättning till ledande
befattningshavare samt beslut om emission av teckningsoptioner till
ledande befattningshavare. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att
fatta beslut om nyemission av högst 700 tusen aktier.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Wise Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
onsdagen den 11 maj 2016, kl. 08:30.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2016-05-11

För ytterligare information, kontakta:

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84 e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Roland Gustavsson, VD Wise Group AB (publ)
Tel: +46 704 31 29 06 e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wise Group Pressrelease 2016-05-11.pdf

Wise Group Delarsrapport Q1 2016.pdf

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och
utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och
HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.