Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

WntResearch: Företrädesemissionen om 22,8 msek övertecknad

Företrädesemission av units, bestående av aktier och
teckningsoptioner, i WntResearch, uppgående till cirka 22,8 MSEK är
övertecknad med 71 procent.

Det slutliga resultatet visar att units motsvarande totalt 21 472 052
kronor tecknades med företräde. Därutöver inkom intresseanmälningar
om teckning av units utan stöd av teckningsrätter om motsvarande 17
399 668 kronor. Därmed tecknades totalt 38 871 720 kronor i
företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 171 procent av
företrädesemissionen.

Företrädesmissionen innebär att de aktier som utges i
företrädesemission ger en ökning av aktiekapitalet med 107 873,64
kronor från 1 402 357,77 kronor till 1 510 231,41 kronor, genom
emission av 1 198 596 aktier. Antalet aktier ökar till 16 780 349. Om
samtliga teckningsoptioner som utges i företrädesemissionen utnyttjas
för teckning ökar aktiekapitalet med ytterligare 26 968, 41 kronor
genom utgivande av högst 299 649 aktier. Således ökar vid full
teckning av aktiekapitalet med totalt 134 842,05 kronor från 1 402
357,77 kronor till 1 537 199,82 kronor samt ökar antalet aktier med
totalt 1 498 245 från 15 581 753 till 17 079 998.

Motivet till företrädesemissionen är primärt att finansiera
aktiviteter för att påbörja den kliniska fas 2-studien med Foxy-5 för
behandling av tumörspridning (metastasering) hos patienter med
tjocktarmscancer under 2017. En retrospektiv undersökning av
vävnadsprover och sjukdomsförlopp hos 300 patienter med cancer i
tjocktarm och 300 patienter med cancer i ändtarm skall dessutom
genomföras. Därutöver behövs en investering i en omläggning från
pilot- till industriell produktion för slutlig läkemedelsprodukt

"Det känns mycket glädjande och motiverande att aktieägarna visade ett
stort intresse av att delta i Företrädesemissionen. Vi är tacksamma
för det starka stödet och ska jobba hårt för att driva
läkemedelskandidaterna Foxy-5 och Box-5 ytterligare framåt". - Henrik
Lawaetz, VD WntResearch AB

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut runt den 9 maj. Handel med
Betalda Tecknade Units (BTU) kommer att ske på AktieTorget till och
med slutgiltig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket,
vilket beräknas ske i under andra halvan av maj 2016.

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell
rådgivare till WntResearch AB i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Lawaetz, CEO WntResearch,

Tel. +46 (0) 72 702 4694

E-post: hl@wntresearch.com

WntResearch AB i korthet

WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med
läkemedelskandidaten Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig
radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och
prostatacancer. WntResearch arbetar för att utvecklingsarbetet skall
resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets
läkemedelskandidat. WntResearch har också utvecklingsprogrammet
Box-5, som är ett kompletterande medel till Foxy-5, och med potential
att motverka metastasering i andra tumörformer. WntResearch AB är ett
publikt bolag noterat på Aktietorget.

För ytterligare information: http://www.wntresearch.com/

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.
www.stockholmcorp.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/foretradesemissionen-om-22-8-mse...
http://mb.cision.com/Main/11610/2004701/512750.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.