Du är här

2017-05-31

WntResearch: Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 har fastställts och teckningstiden inleds i morgon

Torsdag den 1 juni inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner
av serie TO 2 som emitterades i samband med WntResearch AB
("WntResearch") företrädesemission, i vilken teckningsperioden
avslutades den 29 april 2016. Nyttjandeperioden av
teckningsoptionerna pågår till och med den 30 juni.

Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att, för
varje tecknings-option, teckna en ny aktie i WntResearch till en kurs
om 70% av den volymvägda genomsnittskursen för aktien för perioden 9
- 30 maj 2017. Teckningskursen kan dock inte understiga 30 kronor per
aktie. Den volymvägda genomsnittskursen under perioden 9 - 30 maj
2017 uppgick till 22,56 kronor, vilket innebär att teckningskursen är
fastställd till 30 kronor.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 2:

· Teckningstid: 1 juni - 30 juni (genom samtidig kontant betalning senast kl. 15:00 den 30 juni).

· Antal utestående teckningsoptioner av serie TO 2: 299 649 stycken.

· Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i WntResearch till en kurs om 30 kronor per aktie.

· Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs WntResearch cirka 9 MSEK före emissionskostnader.

· Sista dag för handel med teckningsoptioner: 28 juni.

Anmälningssedel finns tillgänglig på WntResearchs och Aqurat
Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.wntresearch.com;
www.aqurat.se).

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptioner av serie TO 2

· Teckningsperiod inleds: den 1 juni.

· Sista dag för handel med teckningsoptioner: 28 juni.

· Teckningsperiod avslutas: 30 juni.

· Betalning: Samtidig kontant betalning senast kl. 15:00 den 30 juni.

· Planerad kommunikation av utfall: 5 juli.

· Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Slutet av juli.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 maj 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på
banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a
spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och
sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det
till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en
specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i
prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas
rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten
från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil
och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet.
Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter
med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat
på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/teckningskursen-for-teckningsopt...
http://mb.cision.com/Main/11610/2276568/681646.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.