Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

WntResearch: Valberedningens förslag till styrelse i WntResearch

WntResearch meddelar idag att bolagets valberedning lämnat
nedanstående förslag till beslut på årsstämman den 27 maj 2016.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex,
utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Peter Ström,
Tommy Andersson och Kjell Stenberg. Vidare föreslås nyval av Ulf
Björklund, Bengt Glimelius och Birgit Stattin-Norinder. Peter Ström
föreslås för omval som styrelsens ordförande. Peter Buhl Jensen, Carl
Borrebaeck och Lars Larsson har avböjt omval. Arvode föreslås utgå
med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 75 000 kr till
övriga styrelseledamöter.

Ulf Björklund (f. 1956), M.Sc. i farmaci från Uppsala universitet, har
varit internationellt verksam inom forskning, utveckling,
registrering och kommersialisering av läkemedel i mer än 30 år. Han
var under nära 10 år VD för OxyPharma. Dessförinnan var Ulf verksam
inom Pharmacia-koncernen, bland annat som Head Clinical Operations
Nordic Countries, Regional Clinical Operation Director och Section
Manager Ophthalmology. Han har de senaste 5 åren varit VD för Aprea
AB, en befattning som han helt nyligen lämnat.

Bengt Glimelius (f. 1946), Professor emeritus i onkologi vid Uppsala
universitet, har fram till sin pensionering år 2014 ansvarat för
vården av patienter med gastrointestinal cancer vid Uppsala
Akademiska Sjukhus. Hans huvudsakliga forskningsområden är
tumörbiologi, gastrointestinal cancer, malignt lymfom, strålterapi
och psykosocial omvårdnad. Bengt har publicerat fler än 500
forskningsartiklar och handlett ett femtiotal doktorander. Han har en
framträdande position som internationell föredragshållare, moderator
och medlem av ett stort antal akademiska organisationer, och är
fortfarande verksam som konsult vid Uppsala Akademiska Sjukhus.

Birgit Stattin Norinder (f. 1948), M.Sc. i farmaci från Uppsala
universitet, har omfattande erfarenhet från internationella
läkemedels- och bioteknikföretag. Hon har ansvarat för flera
forsknings- och utvecklingsavdelningar vars arbete resulterat i ett
antal nya läkemedel. Hon har haft uppdrag som VD och
styrelseordförande i Prolifix Ltd, Senior VP Global Product
Development Pharmacia & Upjohn och Director Int. Reg. Affairs
Division, Glaxo Group Research Ltd. Birgit har också haft flera
styrelseuppdrag i europeiska bioteknikföretag. Hon är för närvarande
styrelseledamot i AddLife AB, Nicox SA, Hansa Medical AB och Jettesta
AB.

Valberedningen i WntResearch består av bolagets två största
aktieägare, Kjell Stenberg och Tommy Andersson samt styrelsens
ordförande, Peter Ström.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch
WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets
första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig
radikalt hämma tumörspridning (metastasering). Företaget verkar för
att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och
klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning.
WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson
och hans forskargrupp vid Lunds universitet. Deras forskning syftar
till att utveckla innovationer baserade på proteinet Wnt-5a och dess
roll vid cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett
utvecklingsprogram - Box-5, som är en kompletterande peptid till
Foxy-5 med potential att motverka metastasering i andra tumörformer
än där Foxy-5 verkar. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på
Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/valberedningens-forslag-till-sty...
http://mb.cision.com/Main/11610/2010502/516598.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.