Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

WntResearch: Valberedningens förslag till styrelse i WntResearch

WntResearch meddelar idag att bolagets valberedning lämnat
nedanstående förslag till beslut på årsstämman den 14 juni 2019.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex,
utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Tommy
Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Olovsson, Peter Ström och Sten
Trolle. Vidare föreslås nyval av Jan Nilsson. Gudrun Anstrén föreslås
för nyval som styrelsens ordförande. Ulf Björklund och Kjell Stenberg
har avböjt omval. Arvode föreslås utgå med 250 000 kr till styrelsens
ordförande och med 100 000 kr till övriga styrelseledamöter.

Jan Nilsson, född 1953, har läkarexamen från Karolinska Institutet och
är idag professor i Experimentell Kardiovaskulär forskning vid Lunds
Universitet. Hans forskning fokuserar på immunsystemets roll vid
utveckling av ateroskleros. Forskningen kombinerar experimentell och
klinisk forskning och har bidragit till utveckling av nya
läkemedelskandidater. Den vetenskapliga produktionen innefattar mer
än 350 original och översiktsartiklar. Jan Nilsson är ledamot av
Vetenskapsakademin och är där ordförande för en arbetsgrupp som tagit
fram ett åtgärdsprogram hur forskning kan bidra till sjukvårdens
verksamhetsutveckling. Han har under 10 år varit gästprofessor vid
UCLA.

Valberedningen i WntResearch består av bolagets tre största
aktieägare, Lars-Erik Forsgårdh (ordförande), Kjell Stenberg och
Tommy Andersson samt styrelsens ordförande, Ulf Björklund.

För ytterligare information om WntResearch, kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar
genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och
bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att
människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta
saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna
läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet
WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska
tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka
uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med
tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter studie på
patienter med tjocktarmscancer för att studera den
anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på
Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wntresearch/r/valberedningens-forslag-till-st...
https://mb.cision.com/Main/11610/2806057/1039452.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.