Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

WntResearch: WntResearch lämnar information om djurförsök

Det har under dagen framkommit att ett nu kritiserat
kontraktslaboratorium tidigare anlitats av WntResearch.
Uppdragsforskningen har skett under 2010 och fram till tidigt 2017.
Kontraktforskningsföretaget har varit certifierat för GLP (good
laboratory praxis) vilket är en myndighetscertifiering så att bolaget
själv, i det här fallet WntResearch inte gör en audit (granskning).

Det har under senaste dygnet publicerats information angående felaktig
djurhantering vid ett kontraktforskningsföretag i Tyskland.
WntResearch har via ett forskningssamarbete med andra aktörer anlitat
detta kontraktsforskningsföretag i samband med att mäta halveringstid
i mus för läkemedelskandidaten Foxy-5 samt toxstudie i hund och råtta
vilket är ett myndighetskrav.

Toxstudien i hund visade att Foxy-5 var väl tolererat. WntResearchs
utförda försök har inte rapporterats ge några större biverkningar.
Detta ursäktar dock inte samarbetet och WntResearch kommer att så
snart information finns samlad, återkomma i ärendet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt
att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar
genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och
bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att
människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta
saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna
läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet
WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska
tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka
uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med
tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter studie på
patienter med tjocktarmscancer för att studera den
anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på
Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-lamnar-information-...
https://mb.cision.com/Main/11610/2933938/1124357.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.