Du är här

2017-05-18

WntResearch: WntResearch lämnar kvartalsrapport Q1 januari-mars 2017

FÖRSTA KVARTALET (JAN - MARS 2017)

·
Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)

·
Kostnaderna uppgick till 8,0 MSEK (2,8)

·
Resultatet före och efter skatt uppgick till -8,0 MSEK (-2,8)

·
Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-0,18)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

·
Bolaget meddelade att den sista av totalt 12 patienter inkluderats i
den dosfinnande delen av en fas 1b-studie med läkemedelskandidaten
Foxy-5. Vidare meddelade bolaget att man inlett en retrospektiv
studie av tumörprover, vars resultat kommer vara vägledande för den
fortsatta utvecklingen av Foxy-5.

·
Bolaget meddelade att man erhållit positiva resultat från analyser av
patienters tumörvävnad före och efter behandling i sin fas 1b-studie
med Foxy-5. Baserat på erhållna resultat har bolaget fastställt dosen
för den planerade fas 2-studien, vilket var ett av målen med studien.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

·
Bolaget meddelade att man framgångsrikt slutfört processutveckling och
produktion av den läkemedelsformulering som skall användas i den
fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5.

·
Bolaget meddelade att man erhållit positiva preliminära resultat från
den pågående retrospektiva studien. Baserat på dessa resultat bedömer
bolaget att såväl patienter med ändtarmscancer som patienter med
koloncancer kan inkluderas i fas 2-studien.

RESULTAT I KORTHET Q1 Q1 Helår Helår
KSEK 2017 2016 2016 2015
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -7 964 -2 771 -20 012 -18 271
Rörelseresultat -7 964 -2 771 -20 012 -18 271
Periodens resultat -7 964 -2 771 -20 112 -18 244

Informationen i delårsrapporten är sådan som WntResearch är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Henrik
Lawaetz försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017.

VD har ordet

Vi befinner oss i det avslutande skedet av fas Ib-studien med Foxy-5,
WntResearchs unika läkemedelskandidat mot tumörspridning. I mars
kunde vi redovisa resultaten av genexpressionsanalyser, vilka visade
på en tydlig biologisk effekt av Foxy-5. Vi känner oss konfidenta med
de data som föreligger, men ser ändå fram emot resultaten från
behandlingen av patienterna i expansionsgrupp med den dos vi planerar
att gå vidare med i fas II-studien.

Under årets första kvartal har vi dessutom framgångsrikt slutfört
arbetet med processutvecklingen och produktionen av Foxy-5 i den
läkemedelsform som kommer att användas i den fortsatta kliniska
utvecklingen av Foxy-5. Detta har varit en viktig och tidskrävande
uppgift som vi är mycket tillfredsställda med att lyckats lösa i god
tid inför starten av nästa studie.

Vi kommer inleda fas II-studien när den är finansierad i sin helhet.
Styrelsen arbetar med olika alternativ för att säkerställa denna
finansiering. De övertygande resultat som visats med Foxy-5 i fas
Ib-studien, den framgångsrika uppgraderingen av
tillverkningsprocessen, och förväntade resultat av den retrospektiva
studien ger en stabil plattform för att säkra tillräckligt kapital
inför den fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5.

Henrik Lawaetz

Verkställande direktör

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-lamnar-kvartalsrappo...
http://mb.cision.com/Main/11610/2268057/676201.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.