Du är här

2017-05-17

WntResearch: WntResearch lämnar uppdatering om förberedelserna inför starten av en fas 2-studie med läkemedelskandidaten...

WntResearch meddelar idag att bolaget framgångsrikt slutfört
processutveckling och tillverkning av den läkemedelsformulering som
skall användas i den fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5.
Dessutom har bolaget erhållit positiva preliminära resultat från en
pågående retrospektiv studie, som visar att indikationen för Foxy-5 i
fas 2-studien kan breddas från koloncancer till kolorektalcancer.

De patienter som hittills behandlats med Foxy-5 har erhållit en
experimentell läkemedelsform som komplicerar logistiken och lämpar
sig dåligt för större studier. WntResearch har därför ägnat betydande
resurser och tid åt att säkra en mer ändamålsenlig läkemedelsform
inför starten av fas 2, ett arbete som nu framgångsrikt avslutats.

"Tillgången till en mer ändamålsenlig läkemedelsberedning kommer att
betyda mycket för den fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5 och
bedöms öka projektets attraktivitet för potentiella framtida
kommersiella partners", säger Henrik Lawaetz, VD, WntResearch AB.

I en pågående retrospektiv undersökning studeras sjukdomsförlopp och
vävnadsprover från patienter med cancer i tjocktarm (kolon) eller
ändtarm (rektum). Undersökningen syftar till att avgöra om också
patienter med ändtarmscancer lämpar sig att ingå i den kommande fas
2-studien. Den retrospektiva studien har inte slutförts, men
preliminära resultat pekar på att Foxy-5 kan vara en värdefull
behandling vid såväl cancer i tjocktarm som i ändtarm. Studien kommer
dessutom att vara en viktig grund för att bestämma det exakta antalet
patienter som behöver inkluderas i fas 2-studien för att kunna visa
behandlingseffekten.

"Det är glädjande att de preliminära resultaten från den retrospektiva
studien pekar på möjligheten att vid sidan av patienter med
tjocktarmscancer även inkludera patienter med ändtarmscancer i fas
2-studien", säger Henrik Lawaetz, VD, WntResearch AB.

Foxy-5 utvecklas för att minska tumörspridning. Läkemedelskandidaten
har i en klinisk fas 1b-prövning visat sig ha en god säkerhetsprofil,
och har gett tydliga signaler på biologisk respons. Fas 1b-resultaten
utgör ett viktigt underlag för val av dos i den fas 2-prövning som
beräknas starta senare i år.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 maj 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på
banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a
spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och
sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det
till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en
specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i
prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas
rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten
från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil
och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet.
Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter
med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat
på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-lamnar-uppdatering-o...
http://mb.cision.com/Main/11610/2267136/675486.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.