Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

WntResearch: WntResearch meddelar att resultat från pågående fas 2-studie kan komma att försenas

WntResearch har idag lämnat in en förnyad ansökan till den Ungerska
myndigheten, detta efter en positiv bedömning av bolagets
klarlägganden till den etiska kommittén. Beskedet att en ny ansökan
måste lämnas in i kombination med en lägre rekryteringstakt än
förväntat i Spanien, medför förseningar i avläsningen av
studieresultat.

Den etiska kommittén i Ungern har ställt frågor gällande
studieprotokollet för den pågående fas-2 studien och har anmodat
WntResarch att inkomma med ny ansökan. En ny ansökan har idag lämnats
in till myndigheten. De önskemål om förtydliganden som begärts in av
den etiska kommitténs har fått en positiv bedömning och bolagets
klargöranden i den nya ansökan besvarar på ett adekvat sätt tidigare
frågeställningar.

Eftersom WntResearch anmodats att inkomma med en ny ansökan i Ungern,
medför det att studiestarten i Ungern försenas två månader. Samtliga
avtal med ungerska kliniker kommer att vara klara inom kort och
aktiveringen av klinikerna påbörjas direkt när godkännande erhållits.

Rekryteringstakten i Spanien är lägre än förväntat, just nu är 23
patienter inkluderade. Viktiga åtgärder har vidtagits för att öka
takten i Spanien, vilka ännu inte hunnit få effekt. Detta gör att
antalet inkluderade patienter för interimsutvärdering inte kommer att
uppnås vid slutet av andra kvartalet 2020. Av de sju nya kliniker som
godkänts har sex aktiverats och totalt är elva kliniker nu aktiva med
att identifiera patienter för studien. Det tar cirka tre månader från
att en klinik aktiverats tills den första patienten är inkluderad.

Ett möte hölls förra veckan i Spanien av WntResearch med majoriteten
av ledarna från de kliniker som kontrakterats. Genomgången av
aktiviteterna på klinikerna visar att ett av skälen till att
åtgärderna ännu inte visat effekt är patienternas tillgänglighet för
behandling under juluppehållet. Behandlingsstart under oktober till
december kräver detta för den tre månader långa behandlingen med
Foxy-5. Dr Ramon Salazar som är huvudprövare för studien, inskärpte
för prövningsledarna betydelsen av att kunna addera Foxy-5 till
behandlingsalternativen för cancerdrabbade patienter. Han påpekade
även att förseningar i studiens genomförande är beklagliga, då de
försenar möjligheten att introducera en ny behandling med potential
att förbättra utsikterna för ett stort antal patienter.

"Vi är bekymrade över den senaste månadens utveckling och arbetar
intensivt med myndigheter och våra kontraktsforskningsorganisationer
för att komma framåt i studien. Det vi ser i våra utvärderingar av
patienthantering, logistik och behandling har gett oss information
som vi fortlöpande implementerar i vårt arbete. Vi är optimistiska
inför ett godkännande att påbörja studien i Ungern, och få till den
acceleration vi eftersträvar" säger WntResearchs vd Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt
att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar
genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och
bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att
människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta
saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna
läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet
WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska
tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka
uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med
tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter studie på
patienter med tjocktarmscancer för att studera den
anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på
Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-meddelar-att-result...
https://mb.cision.com/Main/11610/2993361/1163457.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.