Du är här

2018-08-31

WntResearch: WntResearch meddelar idag att teckningstiden för teckningsoptioner av serie 2017/2018 inleds på måndag

På måndag inleds teckningstiden för de teckningsoptioner av serie
2017/2018 som emitterades i samband med WntResearch AB
("WntResearch") företrädesemission, i vilken teckningsperioden
avslutades den 23 oktober 2017. Teckningstiden för
teckningsoptionerna inleds på måndag den 3 september 2018 och pågår
till och med måndagen den 17 september 2018. Innehavaren av
teckningsoptioner av serie 2017/2018 äger rätt att, för varje
teckningsoption, teckna en ny aktie i WntResearch till en kurs om
22,50 SEK.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2018:

- Teckningstid: 3 september 2018 - 17 september 2018 (genom samtidig kontant betalning senast kl. 15:00 den 17 september 2018).

- Antal utestående teckningsoptioner av serie 2017/2018: 1 068 491 stycken.

- Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2017/2018 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i WntResearch till en kurs om 22,50 SEK per aktie.

- Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2017/2018 tillförs WntResearch cirka 24 MSEK före emissionskostnader.

- Sista dag för handel med teckningsoptioner: 13 september 2018.

- Anmälningssedel finns tillgänglig på WntResearchs och Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.wntresearch.com; www.aqurat.se).

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptioner av serie 2017/2018

- Teckningsperiod inleds på måndag den 3 september 2018.

- Sista dag för handel med teckningsoptioner: Torsdag den 13 september 2018.

- Teckningsperiod avslutas: Måndag den 17 september 2018.

- Betalning: Samtidig kontant betalning senast kl. 15:00 måndag den 17 september 2018.

- Planerad kommunikation av utfall: 24 september 2018.

- Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Slutet av oktober 2018.

För fullständiga villkor för teckningsoptionerna, se det prospekt som
WntResearch offentliggjorde den 29 september 2017.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på
banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a
spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och
sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det
till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en
specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.
WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i
prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas
rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten
från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna i patienter med
cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight. För mer
information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-meddelar-idag-att-te...
http://mb.cision.com/Main/11610/2605289/900624.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.