Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

Wonderful Times Group: Delårsrapport Januari - Juni 2018

April - juni 2018

·
Omsättningen uppgick till 20,5 MSEK (19,4).

·
EBITDA uppgick till 1,8 MSEK (1,1).

·
Kassa öde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 1,9 MSEK
(-0,5).

·
Resultat efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (-0,3).

·
Resultat per aktie uppgick till 0,24 SEK (-0,14).

· Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,20 SEK
(-0,01).

Januari - juni 2018

·
Omsättningen uppgick till 41,9 MSEK (37,8).

·
EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (1,7).

·
Kassa öde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 2,5 MSEK
(-1,7).

·
Resultat efter skatt uppgick till 0,8 MSEK (-1,1).

·
Resultat per aktie uppgick till 0,33 SEK (-0,47).

· Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,31 SEK
(-0,13).

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

På årsstämman i maj 2018 utsågs Ann-Catrin Månsson till ny
styrelseledamot.

VD-kommentar

Under det andra kvartalet 2018 fortsatte den positiva utvecklingen
inom Wonderful Times Group (WTG) och vi har nu kunnat notera tre på
varandra följande kvartal med försäljningstillväxt, stigande
EBITDA-resultat, starkare kassa öde och förbättrade marginaler -
jämfört med motsvarande perioder föregående år. Under det första
halvåret 2018 har EBITDA-resultatet fördubblats jämfört med samma
period 2017. Det är min fasta förhoppning att denna utveckling kommer
att leda till ett helårsresultat på EBITDA-nivå för 2018 som blir det
bästa i bolagets historia.

Med denna starka utveckling i ryggen har vi under det gångna kvartalet
nått resultat i vår strävan att omförhandla våra krediter - som nu
ligger hos en av de större a ärsbankerna och därmed löper med en
lägre ränta än tidigare eftersom de har formen av en normal
checkkredit. Tillsammans med den överenskomna konverteringen av
samtliga utestående konvertibler, till ett totalt nominellt värde om
10 miljoner kronor, kommer detta att leda till att WTG:s nansierings-
kostnader sjunker drastiskt från 2019 och framåt. Visst resultat av
de omförhandlade krediterna kommer att kunna ses redan under det
andra halvåret 2018, även om den fulla e ekten inte uppnås förrän
under nästa år.

Den svenska marknaden, liksom marknaden i övriga delar av världen, för
barnprodukter och leksaker präglas alltjämt av en tu situation för de
traditionella butikskanalerna. Under våren gick Toys-R-Us i konkurs i
USA och era nordiska kedjor kämpar med vikande försäljning. Samtidigt
ökar försäljningen på nätet och i dagligvaruhandeln, vilket återigen
visar att den medvetna satsning på dessa kanaler som vi initierade
för ett par år sedan var helt rätt.

Att WTG är en av de största och starkaste aktörerna på den svenska
marknaden bör gynna oss när inköpsgruppering- arna nu blir större och
växer sig starkare.

Vårt fokus på säkerhet för de produkter som ingår i vårt sortiment har
också aktualiserats under det gångna kvartalet - med uppmärksamhet
för produktgruppen squishies där höga halter av potentiellt skadliga
ämnen konstaterats. Vi ser vår kompetens på detta område som en klar
konkurrensfördel och ämnar intensi era detta arbete framgent.

Med de starka resultat vi nu ser för WTG räknar styrelsen alltjämt med
att kunna föreslå stämman 2019 att fatta beslut om en utdelning för
2018, vilket i sådana fall skulle bli den första i bolagets historia.
Målsättningen är sedan att kunna fortsätta att dela ut pengar till
våra trogna aktieägare under kommande år.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att tacka er - våra aktieägare,
anställda och kunder för ett mycket gott samarbete under det gångna
kvartalet. Mitt budskap till er är att WTG står starkt när vi nu går
in i årets resultatmässigt viktigaste period.

Mobil: 070-486 99 83
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wonderful-times-group/r/delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/11574/2605086/900357.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.