Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Wonderful Times Group: Wonderful Times Group AB presenterar Q1-rapport 2016

Finansiell utveckling i korthet

Januari - mars 2016

· Omsättningen uppgick till 18,3 MSEK (21,2).

· EBITDA uppgick till -0,1 MSEK (-2,8).

· Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -2,7 MSEK (-3,0).

· Resultat efter skatt uppgick till -1,6 MSEK (-4,3).

· Resultat per aktie uppgick till -0,68 SEK (-2,41).

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

Styrelsen föreslog i april 2016 årsstämman en konvertibelemission om
högst 10 000 000 kronor genom emission av högst 1 000 konvertibler,
envar om nominellt 10 000 kronor. Rätt att teckna konvertibler ska,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
allmänheten.

Framtidsbedömning

Den totala detaljhandelsförsäljningen spås öka med 4 procent under
2016 enligt HUI Research. Prognosen pekar på en fortsatt stark
tillväxt för e-handeln. Bedömningen av försäljningsutvecklingen om 16
procent för e-handeln innebär att e-handeln kommer att stå för drygt
30 procent av den totala tillväxten i handeln.

Ökad andel av helintegrerade kedjor samt starkare inköpsgrupperingar
påverkar försäljningsmöjligheterna till fackhandeln negativt.
Marknaden påverkas också av att tongivande kedjor breddar sitt
produktutbud från lek till att avse även barn- och babyartiklar.
Samtidigt ses stora möjligheter i ökad e-handel samt i
dagligvaruhandelns utökade satsningar på denna produktgrupp.

VD-kommentar

Nu ser vi resultaten av 2014 och 2015 års omfattande arbete med
sammanslagning av samtliga dotterbolags lager- och logistikfunktioner
och avdelningar för inköp- och produktutveckling, administration och
försäljning. Samordning och samlokalisering har inneburit kraftigt
minskade kostnader för främst personal och lokaler. Vi ser också
stora möjligheter i, att i utökad omfattning, kunna utnyttja det
strukturkapital som finns i de olika dotterbolagen för koncernens
samtliga produktportföljer och verksamhetsområden. För årets första
kvartal ser vi en EBITDA förbättring med 2,7 MSEK jämfört med samma
period föregående år.

En av 2015 års viktigaste produktnyheter, Twistshake, mottogs mycket
positivt av marknaden. Branschföreningen Lek- och Babybranschen utsåg
i december årets barn- och babyprodukter. Twistshake som distribueras
av WTG:s dotterbolag Carlo Baby, vann i kategorin Sköta äta sova.
Efter en lyckad produktlansering i Sverige under 2015 har vi nu
erbjudits att ta över distributörsrättigheterna även för den norska
marknaden.

På produktsidan har vi också utökat vårt samarbete med PlayGro, en av
våra större varumärkesleverantörer av babyartiklar, till att omfatta
även den norska marknaden. Vi kommer från och med hösten att utöka
vårt sortiment av PlayGro produkter med ett nytt sortiment leksaker
för det lite äldre barnet, både på den svenska och på den norska
marknaden. Från och med 2016 ingår de populära varumärkena Sylvanien
Families och Aquabeads i WTG:s produktportfölj. Bakom varumärkena
står det japanska företaget Epoch Traummiesen. Epoch genomför under
2016 en omfattande sälj- och marknadsföringskampanj för att stärka
dessa varumärken på den svenska marknaden. Vi har under året påbörjat
ett strategiskt viktigt arbete med framtagandet av en private label
serie åt en större aktör.

Omsättningen under årets första kvartal har påverkats negativt av en
ökad andel helintegrerade kedjor samt av att starkare
inköpsgrupperingar påverkar försäljningsmöjligheterna till
fackhandeln. Samtidigt ser vi stora möjligheter i den kanalglidning
som sker, där nät-handeln ökar starkt och där dagligvaruhandeln
satsar på våra produktkategorier. Vi ser att WTG:s arbete mot
tongivande aktörer i dagligvaru- och näthandeln ger resultat i form
av nya och utvidgade samarbeten.

För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller
kontakta:

Sofia Ljungdahl, VD och koncernchef, Wonderful Times Group AB
Mobil: 070-486 99 83

E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wonderful-times-group/r/wonderful-times-group-...
http://mb.cision.com/Main/11574/2011254/516968.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.