Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-06

Wulff-Yhtiöt Oyj: WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS                   6.5.2016 KLO 9.00

Wulffin liikevaihto laski ensimmäisellä kvartaalilla

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-maaliskuun 2016
osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän
pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös
saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
http://www.wulff.fi/fi/wulff-yhtiot+oyj/etusivu.

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2016

· Liikevaihto oli 15,5 milj. euroa (19,2 milj. euroa). Liikevaihto
laski -19,2 prosenttia edellisvuodesta.

· Tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,2 milj. euroa (0,4 milj.
euroa) eli -1,3 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta.

· Liikevoitto (EBIT) oli -0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa) eli -2,0
prosenttia (1,0 %) liikevaihdosta.

· Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,06 euroa (-0,01)
tammi-maaliskuussa.

· Konsernin vuoden 2016 liikevoittoa koskeva näkymä säilyy
ennallaan.

KONSERNIJOHTAJA TOPI RUUSKA

"Olemme panostaneet alkuvuonna vahvasti kilpailukykyymme ja
uudistaneet toimintaamme ja käytäntöjämme. Aloitetut projektit ovat
vaatineet investointeja, jotka ovat vaikuttaneet tulokseemme. Samalla
alkuvuoden myynti ei ole vastannut odotuksiamme ja olemme jääneet
liikevaihtotavoitteestamme. Uskomme kuitenkin koko vuoden 2016 olevan
meille myönteinen: nyt tehdyt investoinnit ovat tärkeitä
kilpailukykymme kehittämiseksi. Kotimaisuus, kestävä kehitys,
kustannustehokkuus ja asiakkaiden kohtaaminen ja palveleminen heidän
haluamissaan kanavissa ovat teemoja, joiden ympärille rakennamme
toimintaamme tänäkin vuonna."

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuussa 2016 liikevaihto oli 15,5 milj. euroa (19,2 milj.
euroa). Tammi-maaliskuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,2
milj. euroa (0,4 milj. euroa) eli -1,3 prosenttia (2,0 %)
liikevaihdosta. Tammi-maaliskuussa liiketulos (EBIT) oli -0,3 milj.
euroa (0,2 milj. euroa), eli -2,0 prosenttia (1,0 %) liikevaihdosta.
Toimialalle ja konsernille on tyypillistä, että tulos ja kassavirta
kertyvät vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2016 olivat 3,5 milj. euroa (3,8
milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,0 milj. euroa (2,3
milj. euroa) tammi-maaliskuussa. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan
kulujen kehitykseen vaikutti edelleen onnistuneet
kustannussäästötoimenpiteet. Wulff jatkaa kulurakenteen läpikäymistä
osana jatkuvaa uudistamista kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa nettomääräisesti
-0,01 milj. euroa (-0,01 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,03
milj. euroa (0,07 milj. euroa) sekä muita rahoituseriä
nettomääräisesti 0,06 milj. euroa (0,06 milj. euroa).

Tammi-maaliskuussa tulos ennen veroja oli -0,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Verojen jälkeinen tulos oli -0,4 milj. euroa (-0,2 milj. euroa) tammi-maaliskuussa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,06 euroa (-0,01 euroa) tammi-maaliskuussa.

AVAINLUVUT

+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| |I |I |I-IV |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|1000 euroa |2016 |2015 |2015 |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Liikevaihto |15 490 |19 174 |68 820 |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Liikevaihdon muutos, % |-19,2 % |-3,0 % |-7,3 % |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tulos ennen poistoja (EBITDA) |-194 |381 |2 019 |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tulos ennen poistoja, % |-1,3 % |2,0 % |2,9 % |
|liikevaihdosta | | | |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Liiketulos |-312 |185 |505 |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Liiketulos, % liikevaihdosta |-2,0 % |1,0 % |0,7 % |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tulos ennen veroja |-365 |180 |354 |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tulos ennen veroja, % |-2,4 % |0,9 % |0,5 % |
|liikevaihdosta | | | |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tilikauden tulos (emoyhtiön |-362 |-90 |-195 |
|omistajille kuuluva) | | | |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tilikauden tulos, % |-2,3 % |-0,5 % |-0,3 % |
|liikevaihdosta | | | |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tulos/osake, EUR (laimennettu =|-0,06 |-0,01 |-0,03 |
| laimentamaton) | | | |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Oman pääoman tuotto (ROE), % |-2,8 % |-1,5 % |-1,6 % |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Sijoitetun pääoman tuotto |-2,0 % |1,3 % |2,7 % |
|(ROI), % | | | |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Omavaraisuusaste kauden |49,0 % |43,8 % |46,4 % |
|lopussa, % | | | |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Nettovelkaantumisaste kauden |25,1 % |48,5 % |23,8 % |
|lopussa | | | |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Oma pääoma/osake, EUR * |1,79 |1,94 |1,84 |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Liiketoiminnan rahavirta |-193 |-1 323 |1 693 |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Bruttoinvestoinnit aineettomiin|14 |37 |161 |
| ja aineellisiin hyödykkeisiin| | | |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Bruttoinvestoinnit, % |0,0 % |0,2 % |0,2 % |
|liikevaihdosta | | | |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Omat osakkeet kauden lopussa |79 000 |79 000 |79 000 |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Omat osakkeet, % osakepääomasta|1,2 % |1,2 % |1,2 % |
| ja äänimäärästä | | | |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Osakemäärä kauden lopussa |6 607 628|6 607 628|6 607 628|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Henkilöstö keskimäärin |222 |251 |233 |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Henkilöstö kauden lopussa |218 |261 |226 |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman
lunastettuja omia osakkeita.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen
talouden kehitys. Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt
henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat
yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen. Epävarmuuden pitkittyessä
kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus yritysasiakkaiden
tilauskäyttäytymiseen jatkuu. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämien
kansainvälistymistukien supistuminen ja jakoperusteiden muuttuminen
vaikuttavat myös yritysten mahdollisuuksiin osallistua
kansainvälisille messuille. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin
puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset
vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen
arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wulff-Yhtiöt Oyj:n konsernijohtaja Topi Ruuska ja Wulff-Yhtiöt Oyj:n
hallitus ovat sopineet Ruuskan tehtävien päättyvän 30.9.2016.
Wulff-Yhtiöt Oyj on aloittanut uuden toimitusjohtajan haun.
Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut muita merkittäviä
tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on
auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan
tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille
sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista
viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden odotetaan jatkavan
konsolidoitumista jatkossakin. Wulff-konsernilla on jatkuva valmius
tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä
Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi
toimija.

Wulff ei usko toimistotarvikkeiden kysynnän nopeaan kasvuun.
Epävarmuuden vallitessa on kuitenkin tärkeää edelleen jatkaa
kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista. Wulffin
tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta edelleen.
Wulff arvioi vuoden 2016 liiketuloksen olevan positiivinen.
Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät
viimeisen vuosineljänneksen aikana.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2016:

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2016 to 4.8.2016

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2016 to 3.11.2016

Helsingissä 6.5.2016

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/wulff-yhtiot-oyj/r/wulff-yhtiot-oyj-n-osavuosi...
http://mb.cision.com/Main/12579/2003628/512006.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.