Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

XANO: Information inför föreslagen utdelning av aktierna i AGES

Styrelsen i XANO Industri AB (publ) har, som tidigare kommunicerats,
föreslagit att årsstämman den 8 maj 2014 fattar beslut om avknoppning
och utdelning till aktieägarna av det helägda dotterbolaget AGES
Industri AB. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer AGES att
noteras på NASDAQ OMX First North Premier med preliminär första
handelsdag den 16 maj 2014.

Viktiga datum avseende den föreslagna utdelningen:

8 maj 2014 Sista handelsdag i XANO-aktien inklusive rätt till utdelning

9 maj 2014 Första handelsdag i XANO-aktien exklusive rätt till utdelning

13 maj 2014 Avstämningsdag för utdelning av aktierna i AGES

Samtliga datum ovan förutsätter att årsstämman i XANO den 8 maj 2014
beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade
precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning 2013
uppgick till 608 MSEK, vilket motsvarar 38 procent av XANO-koncernens
totala nettoomsättning under 2013. Rörelseresultatet i AGES uppgick
2013 till 76 MSEK, motsvarande 43 procent av XANO-koncernens
rörelseresultat. Eget kapital i AGES uppgick per 31 december 2013
till 312 MSEK, vilket motsvarar 49 procent av XANO-koncernens eget
kapital. I det fall årsstämman beslutar om utdelning, kommer den som
på avstämningsdagen är registrerad såsom innehavare av XANO-aktier
att tilldelas motsvarande antal AGES-aktier av samma slag. Innehavet
fördelas således på två instrument.

För mer information om AGES, se bifogad bolagsbeskrivning.
Bolagsbeskrivningen finns även tillgänglig på www.xano.se och
www.ages.se.

För ytterligare information, kontakta:
» Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 28 april 2014 kl 18:30.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xano/r/information-infor-foreslagen-utdelning-...
http://mb.cision.com/Main/48/9575947/238180.pdf
http://mb.cision.com/Public/48/9575947/a08462b863a3075e.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.