Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

XANO: XANO?Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Delårsperioden
» Nettoomsättningen var 1 231 MSEK (783)
» Rörelseresultatet uppgick till 166 MSEK (86)
» Resultat före skatt uppgick till 150 MSEK (79)
» Resultat efter skatt uppgick till 116 MSEK (61)
» Resultat per aktie var 8,37 SEK (4,43)

Tredje kvartalet
» Nettoomsättningen var 378 MSEK (226)
» Rörelseresultatet uppgick till 52 MSEK (24)
» Resultat före skatt uppgick till 50 MSEK (21)
» Resultat efter skatt uppgick till 39 MSEK (16)
» Resultat per aktie var 2,76 SEK (1,16)

Viktiga händelser
» Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernen presterade ett starkt tredje kvartal med hög tillväxt och
ett mer än fördubblat rörelseresultat jämfört med motsvarande period
föregående år. Marknadsförutsättningarna var generellt sett goda,
vilket bidrog till att även orderingången var tillfredsställande
under kvartalet. För hela niomånadersperioden redovisade koncernen en
omsättningstillväxt om 57 procent, varav Jorgensen bidrog med 40
procent, och ett rörelseresultat som överträffade föregående års med
93 procent. Vinstmarginalen ökade från 10,0 till 12,2 procent medan
resultat per aktie steg från 4,43 till 8,37 SEK.

För affärsenheten Industrial Solutions medförde årets första nio månader en i det närmaste fördubblad omsättning i förhållande till jämförelseperioden. Ökningen kan till största del tillskrivas förvärvet av Jorgensen men även den organiska tillväxten var god. Rörelseresultatförbättringen var än mer markant. Också här stod Jorgensen för ett väsentligt bidrag samtidigt som övriga företag fortsatte att prestera väl. Omfattningen av genomförda projektleveranser till förpackningssektorn var betydligt högre än under föregående år och orderingången avseende nya projekt är alltjämt god. För att säkerställa kapaciteten förbereds nu resursförstärkningar, bland annat via utökning av produktionsytor.
Företagen inom affärsenheten Precision Technology rapporterade en sammanlagd volymökning och avsevärt förstärkt lönsamhet jämfört med föregående års första nio månader. Det positiva utfallet har kunnat uppnås tack vare väl genomförda marknadsinsatser och strategiska, kapacitetshöjande investeringar, aktiviteter som alltjämt är högt prioriterade inom affärsenheten. Samtidigt har konjunkturläget varit stabilt fördelaktigt under en längre tid. Inga större förändringar har skett den senaste tiden även om förhållandena varierar något mellan branschsegmenten.
Verksamheten inom affärsenheten Rotational Moulding kunde trots återhållsamhet inom enskilda marknadssegment redovisa något högre fakturering än under jämförelseperioden. Efter en viss avmattning i orderingången under sensommaren ökade försäljningen åter mot slutet av perioden och läget är nu mer gynnsamt än vid samma tid förra året. Marknadsaktiviteter inom prioriterade områden är liksom komplettering av de egna produktsortimenten i fokus den närmaste tiden.
Inför årets avslutande kvartal har koncernen sammantaget ett bättre såväl marknads- som orderläge än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Liksom inför årets tredje kvartal avser detta i synnerhet den projektrelaterade verksamheten mot förpackningsindustrin men marknadsutvecklingen väntas i närtid förbli huvudsakligen positiv inom koncernens samtliga branschsegment.

Se vidare bifogad rapport.

Kontaktperson: Lennart Persson, verkställande direktör, telefon 036 31
22 33.

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1
november 2017 kl. 13:00 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som
erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter
och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre
affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland,
Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår
till ca 1,5 miljarder SEK och antalet anställda är ca 800. XANOs
B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xano/r/xano-delarsrapport-1-januari---30-septe...
http://mb.cision.com/Main/48/2379952/745055.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.