Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

XANO: XANO?Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Första kvartalet
» Nettoomsättningen var 262 MSEK (245)
» Resultat före skatt uppgick till 22 MSEK (22)
» Resultat efter skatt uppgick till 17 MSEK (17)
» Resultat per aktie var 2,55 SEK (2,50)

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernen fick en bra start på året. Omsättningen ökade med 7 procent
och rörelseresultatet förbättrades från 23 till 26 MSEK. De senaste
kvartalens trend med en allt mer stabil efterfrågan och ökade
ordervolymer hos koncernens tre affärsenheter har huvudsakligen
präglat även årets inledning, trots att marknadsläget totalt sett
upplevts som fortsatt något avvaktande.

Verksamheterna inom Industrial Solutions redovisade som helhet tillväxt och förbättrad rörelsemarginal jämfört med första kvartalet föregående år. De flesta marknader där företagen verkar var stabila eller något ökande bortsett från Kina, där läget har varit fortsatt utmanande. Utfallet av den projektrelaterade försäljningen till förpackningsindustrin var gott under kvartalet och företagens såväl enskilda som gemensamma satsningar inom produktutveckling och marknadsaktiviteter genererade nya intressanta affärer.
Företagen inom affärsenheten Precisions Technology hade sammantaget en god omsättningstillväxt och överträffade samtidigt jämförelseperiodens rörelseresultat med hela 56 procent. Försäljningen låg i all huvudsak på en stabilt god nivå under perioden och omfattade uppdrag inom affärsenhetens samtliga branschsegment. Kapacitetsförstärkning genomfördes genom ytterligare maskininvesteringar och tillbyggnationen av produktionslokalerna i Västervik är i slutfasen.
Affärsenheten Rotational Moulding matchade inte föregående års starka första kvartal men visade en klar förbättring i förhållande till andra halvåret 2015. Normal säsongspåverkan medförde en svag inledning på det nya året men avslutningen på kvartalet var stark, en trend som fortsatt även efter balansdagen. Utvecklingsprojekt är fortsatt prioriterade inom samtliga produktsegment.
Marknadsutvecklingen för koncernen som helhet väntas i närtid vara fortsatt positiv. Bedömningen att det finns goda möjligheter till stadigvarande lönsam tillväxt inom samtliga enheter, både genom organisk expansion och via kompletterande förvärv, kvarstår. Utvecklingsaktiviteterna kring de egna produktsortimenten drivs vidare med oförminskad intensitet. Ytterligare resurser tillförs också försäljningsorganisationerna för att stärka koncernens position i såväl Sverige som på andra utvalda marknader.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
» Lennart Persson, VD, tel 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 12 maj 2016 kl 13:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som
erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter
och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre
affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland,
Nederländerna, Polen, Kina och USA. Under 2015 uppgick koncernens
omsättning till drygt 1 miljard SEK och medelantalet anställda till
660 personer. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xano/r/xano-delarsrapport-1-januari---31-mars-...
http://mb.cision.com/Main/48/2007035/514988.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.