Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Xbrane tillkännager ytterligare fyra beviljade patent

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XBRANE) har beviljats fyra nya patent av Patent- och registreringsverket (PRV). Patenten kom som en följd av utvecklingen av XdivaneTM (biosimilarkandidat på Opdivo®) och utgör grunden för en breddning av teknologiplattformen för tillverkning av antikroppar med hög produktivitet och därmed låg produktionskostnad i mammalieceller. Då majoriteten av biologiska läkemedel på marknaden idag tillverkas i mammalieceller är denna breddning kritisk för Xbranes framtida portfölj av biosimilarer.

Rekombinanta proteiner produceras via introduktion av en DNA-sekvens i en levande cell som instruerar cellen att producera proteinet av intresse. Signalpeptider får typiskt sett cellen att translokera det rekombinanta proteinet genom och över cellmembranet. Det har visats i patenten att vissa nukleinsyrasekvenser av DNA-sekvenserna som kodar signalpeptiderna påverkar produktionsutbytet positivt, dvs mängden av målproteinet som produceras i en given fermenteringsskala. Patenten avser specifika sådana nya nukleinsyrasekvenser vilka kallas för TIS (Translation Initiation Sites) och som har visats ha betydande inverkan på produktionsutbytet. Meddelandet av patenten har publicerats i senaste upplagan av Svensk Patenttidning: https://www.prv.se/sv/patent/webbpublikationer/svensk-patenttidning/

En internationell patentansökan som åberopar prioritet från patenten inlämnades tidigare i år och nämnda kommer att följas upp i kommersiellt viktiga marknader.

Med dessa beviljade patent samt ett patent som kommer att beviljas i november har Xbrane erhållit totalt sju godkända patent under 2021.

Vi är väldigt stolta över dessa beviljade patent. XdivaneTM är vår första biosimilarkandidat tillverkad i mammalieceller och dessa patent bekräftar att vad vi gjort med den produkten är innovativt och leder till en signifikant fördel gällande produktivitet och produktionskostnad. Xbranes ambition är att ha den lägsta produktionskostnaden på marknaden för respektive referensprodukt och vi bedömer det som att teknologin som dessa patent skyddar medverkar till det”, säger Martin Åmark, VD Xbrane.

Kontakter


Martin Åmark, VD
M: +46 (0)76 309 37 77
E: martin.amark@xbrane.com

Anette Lindqvist, CFO/IR
M: +46 (0)76 325 60 90
E: anette.lindqvist@xbrane.com

Om oss


Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbranes ledande produkt Xlucane™ är en biosimilarkandidat till originalläkemedlet Lucentis®, som adresserar marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 106 miljarder SEK. Marknadsgodkännande för Xlucane™ förväntas till andra halvan av 2022. Xbrane har ytterligare två biosimilarkandidater i sin pipeline som adresserar en marknad om 80 miljarder SEK i originalprodukternas försäljning. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet XBRANE. För mer information besök www.xbrane.com.

Bifogade filer


Xbrane tillkännager ytterligare fyra beviljade patent

Författare MFN