Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-06

XBT Provider AB: XBT PROVIDER UTSER DENNIS ENGSTRÖM SOM VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

STOCKHOLM - 6 JANUARI 2020 - Styrelsen för XBT Provider har utsett Dennis
Engström till verkställande direktör med verkan från och med den 31
december 2019.

Engström studerade ekonomi med fokus på redovisning vid Stockholms
universitet och har 15 års branscherfarenhet med ett antal ledande
befattningar inom den svenska finansbranschen.

Styrelsen vill också tacka Ryan Radloff, avgående verkställande direktör,
för hans hårda arbete och vägledning under det senaste året.

För mer information, besök XBTProvider.com

 eller skriv till info@xbtprovider.com

.

Denna information är information som XBT Provider är skyldig att
offentliggöra enligt förordningen om marknadsmissbruk. Informationen
lämnades för offentliggörande kl. 18.20 CET den 6 januari 2020.

###

Om XBT Provider
XBT Provider AB (Publ) (XBT Provider), ett CoinShares-företag, är den
Sverige domicilierade emittenten av Bitcoin Tracker One (SE0007126024),
Bitcoin Tracker Euro (SE0007525332), Ether Tracker One (SE0010296574) och
Ether Tracker Euro (SE0010296582) , Litecoin Tracker One (SE0011414465),
Litecoin Tracker Euro (SE0011414457), XRP Tracker One (SE0011414481) och
XRP Tracker Euro (SE0011414473) certifikaten (kollektivt "certifikaten").
Målet med certifikaten är att tillhandahålla en daglig avkastning som är
ungefärlig lika med utvecklingen av priset för den underliggande
kryptovalutan före administrationsavgifter och kostnader.

2015 blev Bitcoin Tracker One den första bitcoin-refererade
investeringsprodukten tillgänglig på en reglerad börs när det noterades på
Nasdaq Stockholm. Under 2017 blev Ether Tracker One den första
ether-refererande investeringsprodukten som finns på en reglerad börs när
det noterades på Nasdaq Stockholm. År 2019 blev Litecoin Tracker One och
XRP Tracker One första litecoin-refererade och XRP-refererade
investeringsprodukterna tillgängliga på en reglerat börs i EU när de
noterades på den Nordic Growth Market. Certifikaten finns tillgängliga att
handlas på samma sätt som alla andra aktier och  börshandlade produkter.

XBT ProviderProspekt är godkänt av den Svenska Finansinspektionen och
certifikaten styrs av svensk lag. XBT Provider är inte en licensierad
finansiell rådgivare. De åsikter som presenteras i denna utgåva är
yttrandena från styrelsen för XBT Provider och ingen annan part. Bitcoin,
ether, litecoin och XRP är  mycket volatila tillgångar och deras priser
(och priset på värdepapper som hänvisas till dem) kan ändras snabbt,
positivt eller negativt. Potentiella investerare i certifikaten bör noga
överväga lämpligheten för en sådan investering och om de har tillräckliga
ekonomiska resurser för att kunna bära de risker som är förknippade med
detta och i samband med en sådan bedömning bör noggrant läsa XBT Providers
senaste Prospekt (inklusive särskilt de riskvarningar som anges däri).
Certifikaten beviljar inte innehavarna av dem något krav på eller mot den
relevanta underliggande kryptovalutan som de hänvisas till. Värdet och
eventuell betalning som krävs enligt certifikaten kommer att påverkas av
växelkursen mellan den amerikanska dollarn och euron eller, i förekommande
fall, mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan. Eventuella
avkastningar på certifikaten kommer inte att vara desamma som de
avkastningar som en direkt investering av en motsvarande summa i den
relevanta underliggande krypto-tillgången skulle kunna ge. Certifikaten är
inte kapitallänkade, inte huvudskyddade, osäkrade, osubventionerade och har
ingen ränta.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.