Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-30

Xintela: Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

HALVÅRSRAPPORT 2017-01-01 TILL 2017-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)
Intäkterna uppgick till 1 (0) KSEK.
Resultatet före skatt uppgick till -10 425 (-10 418) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,39 (-0,42) SEK.
Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 90 (93) %.

Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)
Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 016 (-5 238) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,19 SEK (-0,21).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 26 991 275 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2017-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 24 863 450 aktier registrerade. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017
På årsstämman den 18 maj 2017 valdes Keld Sndergaard till ny styrelseledamot i Xintela. Därutöver omvaldes samtliga befintliga styrelseledamöter med undantag för Anders Ermn som avböjde omval.
Den 22 maj meddelar Xintela att bolaget tecknat ett icke-bindande samförståndsavtal med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON.
Den 22 juni meddelar Xintela att bolaget är partner i en statlig mångmiljonsatsning för att etablera ett internationellt forskningscentrum för effektiv produktion och utveckling av avancerade biologiska läkemedel inom cell- och genterapi.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar
Under det andra kvartalet 2017 har Xintela fortsatt arbetet med att förstärka bolagets personella resurser både inom stamcellsprojektet och affärsutvecklingen. Detta för att på ett effektivt sätt ta ytterligare kliv framåt inom våra utvecklingsprojekt och i kommersialiseringsarbetet. Ett intensivt arbete pågår nu för att förbereda produktion av stamceller inför kliniska studier och att identifiera samarbetspartners för glioblastomprojektet och kvalitetssäkringstestet XACT.

I det fortsatta arbetet med att utveckla stamceller för klinik så är rekryteringen av Liselotte Theorell, som ansvarig för produktutveckling och kvalitetshantering, av stor vikt. Hennes erfarenheter inom läkemedelsutveckling och kvalitetssystem är mycket betydelsefulla då storskalig läkemedelstillverkning i enlighet med GMP krävs för att kunna inleda kliniska studier. Hon är ledande i arbetet med att upprätta processer och kvalitetssystem för GMP produktion, vilket är en av våra främsta prioriteringar.

Genom rekryteringen av Thomas Areschoug som Business Development Manager har vi fått möjlighet att lägga stor tyngd vid att komma i kontakt med möjliga samarbetspartner inom glioblastomprojektet och XACT. Partneringkonferensen BIO i San Diego ledde till ett stort antal givande möten och till ett flertal diskussioner som nu pågår.

Genom ett samförståndsavtal har vi för avsikt att fördjupa vårt samarbete med CO.DON, ett ledande europeiskt cellterapibolag. Från att tidigare ha samarbetat kring valideringen av XACT är målsättningen nu betydligt bredare. Tillsammans utvärderar vi möjliga samarbeten kring Xintelas teknologi och CO.DONs nästa cellbaserade produkt samt kring utveckling av en stamcellsprodukt för behandling av artros. Detta är en stark validering av vår teknologi vilket också bekräftas genom diskussioner med andra intressenter och potentiella partners.

Allt starkare inför framtiden
Xintela står idag på en mycket starkare grund än vad vi gjorde vid samma period förra året. Det beror dels på att vår forskning visat lovande resultat som ger oss ett kvitto på våra ansträngningar, och dels på att vi metodiskt har knutit till oss ytterligare värdefull expertis inom såväl forskning och utveckling som affärsutveckling. I det skede vi befinner oss i är våra medarbetares kompetens och erfarenhet en av de mest avgörande faktorerna för att vi ska lyckas med att ta våra lovande utvecklingsprojekt till marknaden.

Under kvartalet välkomnade vi dessutom Keld Sndergaard som ny styrelseledamot. Keld ger oss värdefull kompetens och erfarenhet inom finansiering och bolagsutveckling och är ett utmärk komplement till övriga styrelsemedlemmar.

Att regeringen, Vetenskapsrådet och Vinnova har inlett en mångmiljonsatsning för att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel är ett mycket välkomnande besked. Det visar på att cellterapi är ett prioriterat område även på politisk nivå. Självklart är vi dessutom mycket förväntansfulla över att vara partner i utvecklingen av CAMP (Centre for Advanced Medical Products), ett forskningscentrum med fokus på cell- och genterapi.

Under hösten kommer vi ha fortsatt fokus på att ta våra utvecklingsprojekt vidare. Vi kommer givetvis att meddela om fortsatta framsteg så snart detta är möjligt. Med ett starkare team än någonsin och ett flertal pågående samarbetsdiskussioner ser framtiden för Xintela mycket lovande ut.

Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Kommande finansiella rapporter Delårsrapport januari-september 2017 2017-11-23 Bokslutskommunik för 2017 2018-02-22

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lund, 30 augusti 2017

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Keld Sndergaard
Styrelseledamot

Claes Post
Styrelseledamot

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Sven Kili
Styrelseledamot

Evy Lundgren-Åkerlund
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46-703 291 871
E-post: evy@xintela.se mailto:evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se http://www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xintela Delarsrapport Q2 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20998

Xintela AB
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK(r). Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling broskskador och artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. XINMARK(r) används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.