Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Xintela: Xintela stärker kassan med 17 MSEK genom riktad nyemission och lån

XINTELA STÄRKER KASSAN MED 17 MSEK GENOM RIKTAD NYEMISSION OCH LÅN

Xintela AB (publ) meddelar att bolaget stärker kassan med 17 MSEK inför utvecklingsarbete mot kliniska studier samt fortsatta samarbetsdiskussioner, genom en riktad emission om 10 MSEK och lån om 7 MSEK.

Styrelsen för Xintela har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 18 maj 2017, beslutat att emittera totalt 3 205 129 aktier i Bolaget motsvarande en emissionslikvid om cirka 10 MSEK före emissionskostnader med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade nyemissionen har tecknats av en begränsad krets institutionella och privata investerare. Teckningskursen uppgår till 3,12 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka tio procent mot tio handelsdagars volymviktade genomsnittskurs under perioden 27 oktober - 9 november 2017. Emissionslikviden kommer vara Xintela tillhanda den 17 november 2017. Xintela har även tecknat avtal med ett fåtal institutionella och privata investerare om att låna 7 MSEK med 2 procent månatlig ränta, med en löptid från och med 1 december 2017 till och med 31 december 2018. Tidigast möjlighet till återbetalning är den 31 mars 2018.

Vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar:
Vi fortsätter med fullt fokus på att ta våra projekt inom regenerativ medicin och cancer framåt i utvecklingsarbetet mot kliniska studier samt att etablera samarbeten. Med ett starkare team än någonsin och ett flertal pågående samarbetsdiskussioner ser framtiden för Xintela mycket lovande ut. Genom att stärka kassan med 17 MSEK på ett snabbt och effektivt sätt kan vi lägga ännu mer tid på att ta Xintelas verksamhet mot uppsatta milstolpar och skapa värde för Xintelas aktieägare.

Syfte med emissionen och lån
Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett skyndsamt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten, bredda ägarbasen och finansiera Xintela inför viktiga framsteg som Bolaget står inför. Syftet med lånet är att i största möjliga mån undvika ytterligare utspädning för befintliga aktieägare som en utökad riktad nyemission hade inneburit.

Aktier och aktiekapital
Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 10,6 procent i förhållande till totala antalet aktier efter emissionen. Nyemissionen medför att antalet aktier i Xintela ökar från 26 991 275 aktier till totalt 30 196 404 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 96 153,87 SEK, från 809 738,25 SEK till totalt 905 892,12 SEK.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB.

Lund, Sverige, 13 november 2017

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se mailto:evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se http://www.xintela.se

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Mårten Svanberg, Laika Consulting
Tel: 070-362 70 05
E-post: marten.svanberg@laika.se mailto:marten.svanberg@laika.se
www.laika.se http://www.laika.se

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xintela Pressrelease 2017-11-13 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21521

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK(r). Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling broskskador och artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. XINMARK(r) används även för att utveckla en antikropps- baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.