Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

XMReality: XMReality AB (publ), Bokslutskommuniké för 2018

XMReality fortsatte växa 2018. Året avslutades med ökad orderingång om
61 procent och ökad nettoomsättning om 52 procent. Bruttomarginalen
ökade till 70 (58) procent som en effekt av ökad andel
programvaruförsäljning. Fakturerad programvaruförsäljning ökade med
122 procent.

Kvartalet oktober - december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 3 250 TSEK (2 735 TSEK).
· Kostnaderna före finansnetto uppgick till -13 125 TSEK (-12 222
TSEK).

· Rörelseresultatet blev -8 337 TSEK (-7 812 TSEK).
· Kassaflödet blev 13 781 TSEK (-10 168 TSEK) och soliditeten var
vid periodens slut 80,2 (85,0) procent.

Liksom föregående år var det avslutande kvartalet starkt. Såväl
orderingång som fakturering ökade och representerar en blandning av
helt nya ordrar och förlängningar av tidigare sålda prenumerationer.
Kvartalet uppvisade ett ökat antal förfrågningar där såväl Bolagets
prospekt-stock som utestående offerter ökade.

Av periodens fakturering avsåg cirka 70 procent prenumerationer av
Bolagets programvara. Bolaget periodiserar förutbetalda
prenumerationsintäkter och hyror av hårdvara med lika delar över
kontraktsperioden. Den fakturerade försäljningen, som vid periodens
slut ännu inte intäktsförts, ökade med 76 procent och uppgick till 4
035 TSEK (2 291 TSEK).

I november genomfördes en riktad nyemission som tillförde Bolagets
20,1 MSEK efter emissionskostnader.

Helåret 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 10 155 TSEK (6 683 TSEK).
· Kostnaderna före finansnetto uppgick till -45 882 TSEK (-36 282
TSEK).

· Rörelseresultatet blev -29 250 TSEK (-22 633 TSEK).
· Kassaflödet blev -8 443 TSEK (24 141 TSEK).
Omsättningen ökade med cirka 52 procent jämfört med föregående år.
Bruttomarginalen ökade till 70 (58) procent som en effekt av ökad
andel programvaruförsäljning. Bolaget periodiserar förutbetalda
prenumerationsintäkter och hyror av hårdvara med lika delar över
perioden. Kassaflödesmässigt påverkas Bolaget positivt i anslutning
till ordertecknandet medan den resultatmässiga effekten av tagna
ordrar får ett begränsat genomslag under perioden.
Hårdvaruförsäljning intäktsförs då varorna levererats.

Effektivare organisation

I slutet av året infördes ett nytt arbetssätt med ett antal små agila
arbetsgrupper för att effektivare möta kundernas behov vilket också
resulterat i en omorganisation och minskad ledningsgrupp.
Ledningsgruppen består av VD Johan Castevall, CFO Claes Pettersson,
CSO Marcin Szymanski, CTO Per Unell samt HR Manager Sara Wennstam.
Henrik Krohn och Åsa Davidsson lämnar därmed ledningsgruppen. Som en
effekt av detta belastas årets resultat med en engångsmässig
omställningskostnad om 640 TSEK.

Fokus på helhetslösningar utan egentillverkade smarta glasögon

Bolagets ökade fokus på programvaruaffären är i linje med fastslagen
strategi. Programvaru-affären ger det största bidraget till ökat
kundvärde och avseende hårdvara erbjuds tredjeparts-produkter. På
marknaden finns idag konkurrenskraftiga alternativ av smarta glasögon
och som ett naturligt nästa steg kommer utveckling och försäljning av
egna smarta glasögon att upphöra under Q1 2019. Det förändrade
kundintresset från hårdvara till programvara kombinerat med en
successivt minskad försäljning av egenutvecklade smarta glasögon
resulterade i en nedskrivning i samband med bokslutet av tidigare
aktiverade kostnader för utveckling av hårdvara med 250 TSEK.
Bolagets redovisade aktiverade utvecklingskostnader hänför sig
därefter enbart till Bolagets egenutvecklade programvara.

Väsentliga händelser under kvartalet oktober - december 2018

· Internationellt ledande tillverkare av gasfjädrar lanserar
XMReality Remote Guidance till sina kunder

· Internationella tillverkningskoncernen SACMI tecknar avtal med
XMReality för en global utrullning av XMReality Remote Guidance

· XMReality registrerar sitt varumärke i USA
· Ytterligare order från amerikansk försvarskoncern
· XMReality genomför en riktad nyemission om ca 21 MSEK samt
meddelar att Investment AB Spiltan blir ny huvudägare

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Bühler Consumer Foods tecknar tilläggsorder och expanderar

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör
kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med
någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

· En unik 'hands-overlay' teknik som innebär att man kan guida en
annan på distans, som om man vore där

· Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta
användning

· Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter
Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar
kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented
Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans
(remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att
lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns
främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial
Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i
Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR). För
mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 121 576 90

Certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande fredag den 15 februari 2019 kl. 08:30

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xmreality/r/xmreality-ab--publ--bokslutskommun...
https://mb.cision.com/Main/14555/2741996/991729.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.