Du är här

2017-08-25

XMReality: XMReality AB (publ), Delårsrapport april - juni 2017

XMReality stärker positionen för kraftfull tillväxt inom
kunskapsöverföring med hjälp av Augmented Reality genom investeringar
i mjukvaruutveckling, vidareutveckling av kundbasen och samarbeten
med ledande aktörer.

XMReality offentliggör delårsrapport för april - juni 2017 och den
finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets
webbplats, www.xmreality.se.

Kvartalet april - juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 1 400 TSEK (1 576 TSEK)
· Kostnaderna uppgick till -8 808 TSEK (-4 843 TSEK)
· Resultatet blev -5 215 TSEK (-2 457 TSEK).
· Extraordinära kostnader om ca 190 TSEK i samband med noteringen
har påverkat resultatet negativt.

· Kassaflödet blev 47 498 TSEK (-1 654 TSEK) och soliditeten var vid
periodens slut 90,4 % (68,5 %). Kassaflödet förstärktes kraftigt
under perioden via den nyemission som genomfördes i samband med
noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North.

Under perioden har orderläget framgångsrikt förändrats i enlighet med
Bolagets strategi att öka mjukvaruandelen av försäljningen. Av
faktureringen under perioden utgjordes drygt 70 % (17 %) av mjukvara.
Ordermixen har således förbättrats medan nettoomsättningen minskat
något jämfört med föregående års kvartal.

Halvåret jan - juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 2 313 TSEK (2 783 TSEK)
· Kostnaderna uppgick till -15 136 TSEK (-7 565 TSEK)
· Resultatet blev -9 405 TSEK (-3 576 TSEK).
· Extraordinära kostnader om ca 190 TSEK i samband med noteringen
har påverkat resultatet negativt.

· Kassaflödet blev 40 804 TSEK (6 793 TSEK)
Bolaget periodiserar förutbetalda prenumerationsintäkter och hyror av
hårdvara med lika delar över perioden. Kassaflödesmässigt påverkas
bolaget positivt i anslutning till ordertecknandet men den
resultatmässiga effekten av tagna ordrar får däremot ett begränsat
genomslag under perioden, något som kortsiktigt påverkat såväl
redovisad soliditet som resultat. Hårdvaruförsäljning intäktförs då
varorna levererats.

Väsentliga händelser under kvartalet april - juni 2017

· Framgångsrik notering på Nasdaq First North 26:e april
· XMReality utökar produktportföljen med smarta glasögon från ODG
(Osterhout Design Group, Inc.)

· Integrerat XMReality Remote guidance™ med IFS Field Service
Managementlösning från IFS

· XMReality har registrerats som EU-varumärke
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Order från Atlas Copco Rock Drills
· Order från global fordonstillverkare
· XMReality förbereder lansering av en omfattande uppdatering av sin
programvara.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Castevall, VD, XMReality AB

Phone: +46 (0)73 356 04 81

E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar
kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented
Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans
(remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att
lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns
främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä och Bombardier.
XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North
(ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den
25 augusti kl. 08:30

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xmreality/r/xmreality-ab--publ--delarsrapport-...
http://mb.cision.com/Main/14555/2333375/713848.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.