Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

XMReality: XMReality AB (publ) offentliggör utfall av genomförd företrädesemission

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT,
INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION
DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIGT.

XMReality AB (publ) ("XMReality" eller "Bolaget") tillförs cirka 35,8
MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission
som beslutades av extra bolagsstämma den 11 februari 2020 med
teckningstid som löpte ut den 6 mars 2020 ("Företrädesemissionen").
Utfallet i Företrädesemissionen visar att 12 337 449 aktier,
motsvarande cirka 72,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med
stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades
990 196 aktier, motsvarande cirka 5,8 procent av Företrädesemissionen
utan stöd av företrädesrätt. 3 722 355 aktier, motsvarande cirka 21,8
procent av Företrädesemissionen, tecknades av garanter som ingått
avtal om toppgaranti. Bottengarantin har således inte tagits i
anspråk.

Utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 17 050 000 aktier varav 12 337
449 aktier, motsvarande cirka 72,4 procent av Företrädesemissionen,
har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 990 196 aktier
anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka
5,8 procent av Företrädesemissionen. Totalt har 13 327 645 aktier
motsvarande cirka 78,2 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med
och utan stöd av teckningsrätter. I enlighet med ingångna
garantiavtal tecknades 3 722 355 aktier, motsvarande cirka 21,8
procent av Företrädesemissionen, av garanter som har ingått avtal om
toppgaranti. Bottengarantin tas således inte i anspråk.

Genom Företrädesemissionen tillförs XMReality totalt cirka 35,8 MSEK
före avdrag för emissionskostnader.

"Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i
emissionen för sitt fortsatta stöd och samtidigt hälsa nya
investerare varmt välkomna. XMReality står inför en spännande tid och
med en stärkt kassa kan vi nu arbeta vidare fokuserat med såväl vår
internationella expansion som att marknadsföra vårt
online-erbjudande. Vi ser också mycket positivt på att Investment AB
Spiltan utökar sitt ägande ytterligare och därmed visar sin starka
tro på bolaget.", kommenterar Johan Castevall, VD i XMReality.

Investment AB Spiltan utökar genom Företrädesemissionen sitt ägande i
XMReality från 14,5 procent av kapital och röster till 24,3 procent
av kapital och röster.

"Genom emissionen stärker Spiltan vårt ägande ytterligare i XMReality
och vi ser att bolaget har förutsättningarna att fortsätta att växa
kundbasen och prenumerationsintäkterna på en global marknad.",
kommentarer Björn Persson, Investment Manager på Investment AB
Spiltan.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de
tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som publicerades i
samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier
tecknade utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som utsänds
till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan
företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan.

Aktier och aktiekapital
När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det
totala antalet aktier i XMReality att uppgå till 34 100 000 aktier
och aktiekapitalet att uppgå till 1 705 000 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq
First North Growth Market och kommer att upphöra när
Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket är
beräknat att ske omkring vecka 12. BTA omvandlas då till ordinarie
aktier.

Rådgivare
Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå är
legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn
är emissionsinstitut.

Certified Adviser
Redeye AB är Certified Adviser för XMReality AB. Kontaktuppgifter till
Redeye AB: tel. +46 (0)8 121 576 90, e-mail
certifiedadviser@redeye.se.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande
att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i XMReality. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i XMReality har endast skett i
enlighet med det prospekt som offentliggjordes den 18 februari 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller Nya Zeeland, eller något annat land där sådan åtgärd strider
mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter att ytterligare
prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas
utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Företrädesemissionen riktar
sig inte till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga aktier,
teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller andra
värdepapper utgivna av XMReality har registrerats eller kommer att
registreras enligt United States Securities Act från 1933, enligt
dess senaste lydelse, eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar
kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented
Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans
(remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att
lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns
främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery,
Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är
noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer
information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se
www.redeye.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande onsdagen den 11 mars, 2020 kl.17.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xmreality/r/xmreality-ab--publ--offentliggor-...
https://mb.cision.com/Main/14555/3056881/1209626.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.