Du är här

2017-10-03

XSpray: Personer i ledande ställning genomför överlåtelse av aktier enligt aktieägaravtal

Personer i ledande ställning i Xspray Pharma har överlåtit aktier i
bolaget till Karolinska Development AB och KCIF Co Investment Fund
Kommanditbolag i enlighet med ett aktieägaravtal mellan parterna.
Villkoren i aktieägaravtalet har redovisats i prospektet inför
noteringen på First North. Samtliga innehav efter överlåtelsen
omfattas av det lock-up-avtal som redovisas i prospektet.

Vid tidpunkten för prospektet inför noteringen på First North fanns
ett aktieägaravtal mellan bolagets större befintliga aktieägare.
Bakgrunden är att Karolinska Development och KCIF Co Investment Fund
avyttrade aktier 2015 där aktieägaravtalet anger villkor för en
eventuell tilläggsköpeskilling i form av en "Earn-Out". Detta
aktieägaravtal upphör att gälla i samband med noteringen.

Ett antal aktieägare har enligt aktieägaravtalet åtagit sig att i
samband med noteringen erlägga ersättning ("Earn-Out") till
Karolinska Development AB och KCIF Co Investment Fund Kommanditbolag.
Earn-out:en består i att aktieägarna utan ersättning ska överlåta en
viss del av sitt aktieinnehav i bolaget till Karolinska Development
AB och KCIF Co Investment Fund Kommanditbolag.

Bland de parter i avtalet som förbundit sig att överlåta aktier finns
tre personer med ledande ställning i bolaget; styrelseordförande
Michael Wolff Jensen (aktieägare via bolaget MWJ Partners),
styrelseledamoten Maris Hartmanis och bolagets vd Per Andersson.

Dessa överlåtelser har nu skett enligt avtalet och rapporteras av
berörda parter till Finansinspektionen enligt gällande regelverk.

Nyckelpersonernas resterande innehav såväl som Karolinska Developments
och KCIF Co Investment Funds innehav omfattas fortsatt av det
12-månaders lock-up-avtal som beskrivs i prospektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Mobil: +46 (0)706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera
produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin
innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla
förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda
cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för
behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom
onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets
innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till
dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays
mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska
marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering
senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning
och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ)
handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets
Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)
Gunnar Asplunds Allé 326
171 63 Solna
www.xspray.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xspray/r/personer-i-ledande-stallning-genomfor...
http://mb.cision.com/Main/16033/2359031/730927.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.