Du är här

2018-08-24

XSpray: Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q2, januari - juni 2018

"Andra kvartalet innebar ett fortsatt intensivt arbete i Xspray,
framför allt internt. Den planerade förstärkningen av organisationen
har genomförts genom en lyckad rekryteringsaktivitet. Jag är mycket
nöjd med de kompetenser som bolaget har lyckas knyta till sig. Vi har
förstärkt alla nyckelkompetenser som behövs för läkemedelsutveckling
i sen fas, inklusive "regulatory affairs", kvalitet och
processvalidering."

Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)

Andra kvartalet, april-juni 2018

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

· Resultat före skatt uppgick till -6 789 kSEK (681).

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (143).

· Resultat per aktie uppgick till -0,50 SEK (0,11).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 343 kSEK
(817).

· Under perioden fick Xspray Pharma tillstånd av Läkemedelsverket för
att genomföra en tidigare aviserad studie avseende formuleringen av
bolagets produktkandidat HyNap-Dasa, som planenligt kommer att
genomföras under tredje kvartalet.

· Under perioden sålde styrelseordförande i Xspray Pharma, Michael
Wolff Jensen, 4 000 aktier för att täcka dansk reavinstskatt på
orealiserad vinst i Xspray Pharma.

Det första halvåret, januari-juni 2018

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

· Resultat före skatt uppgick till -8 384 kSEK (-5 652).

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (212).

· Resultat per aktie uppgick till -0,61 SEK (-0,89).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 606 kSEK
(-6 651).

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 171 815 kSEK (12 024).

· Totalt eget kapital uppgick till 230 098 kSEK (40 822).

· Xspray Pharma genomförde en riktad nyemission om 1 350 000 aktier
som tillförde cirka 88 MSEK före emissionskostnader för att expandera
produktportföljen.

· Bolaget anställde Charlotta Liljebris som ny forskningschef.

Händelser efter den 30 juni 2018

· Xspray Pharma och NerPharMa levererade prövningsmaterial till den
kliniska HyNap-Dasa-studien som därmed initierades. Studiens
preliminära resultat förväntas under tredje kvartalet 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)
E-mail: per.andersson@xspray.com
Tel: 0706 88 23 48

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera
produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin
innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla
förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda
cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för
behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom
onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets
innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till
dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays
mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den
amerikanska marknaden under perioden 2020-2026, med en första
produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på
tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna.
Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North
Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 32

171 69 Solna

www.xspray.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xspray/r/xspray-pharma-publicerar-delarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/16033/2599673/896512.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.