Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

XSpray: Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q2, januari - juni 2019

2019-08-29

"Vi har tidigare visat att det fungerar att tillverka små pilotmängder
av amorft material för kliniska prövningar. Vi har nu även visat att
tillverkningsprocessen också fungerar i kommersiell skala. Vi har så
att säga "knäckt koden" och tagit ett stort steg närmare färdig
produkt."

Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

· Xspray meddelade i juni lyckad produktionsstart för HyNap-Dasa i
bolagets unika fullskaliga produktionsanläggning i Italien

· I juni beviljades Xspray ytterligare patent för HyNap-Sora och
HyNap-Nilo i USA

· I maj valdes Gunnar Gårdemyr och Christine Lind in som nya
styrelseledamöter i Xspray

· I maj utsågs Kerstin Hasselgren till CFO på Xspray

Väsentliga händelser efter delårsrapportens utgång

· Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen

April - juni 2019, koncernen
Då koncernen inte fanns samma period föregående år, finns inga
jämförelsesiffror

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK

· Resultat före skatt uppgick till -11 052 kSEK

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,73 SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 019 kSEK

Januari - juni 2019, koncernen
Då koncernen inte fanns samma period föregående år, finns inga
jämförelsesiffror

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK

· Resultat före skatt uppgick till -19 555 kSEK

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,30 SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 945
kSEK

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 162 338 kSEK

· Totalt eget kapital uppgick till 282 161 kSEK

· Antalet aktier uppgick till 15 076 460

April - juni 2019, moderbolaget
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Resultat före skatt uppgick till -11 042 kSEK (-6 788)
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,73 SEK (-0,50
SEK)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -794 kSEK
(-4 342)

Januari - juni 2019, moderbolaget
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)

· Resultat före skatt uppgick till -19 584 kSEK (-8 384)

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,30 SEK
(-0,63)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 980
kSEK (-7 606)

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 162 288 kSEK (171
815)

· Totalt eget kapital uppgick till 282 131 kSEK (228 794)

För mer information, vänligen kontakta:
Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 730 37 00
Email: per.andersson@xspray.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Xspray Pharma i korthet
Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera
produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin
innovativa patenterade RightSize?-teknologi för att utveckla
förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i
första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer.
Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och
läkemedelspriserna är mycket höga.

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som
första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära
patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av
förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er
för behandling av cancer, vilka 2018 var 39 st. Bolagets ledande
produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila
amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel®
(dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering
av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under
2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet
Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära
patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år
med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till
marknaden.

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de
resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på
Nasdaq First North Stockholm.

Xspray Pharma AB (publ)
Råsundavägen 12
169 67 Solna
info@xspray.com
www.xspraypharma.com

Redeye AB är bolagets Certified Adviser
certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xspray/r/xspray-pharma-publicerar-delarsrappo...
https://mb.cision.com/Main/16033/2891075/1097158.pdf
https://mb.cision.com/Public/16033/2891075/933a1f7be4ff4034.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.