Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Xvivo 4 kv: Resultat före skatt 0,1 Mkr

(SIX) Xvivo redovisar ett resultat före skatt på
0,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012.

Att bygga upp den egna organisationen har medfört att
engångskostnader om 2,7 miljoner kronor belastar kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till 0,2 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt var -0,8 miljoner kronor, motsvarande
0,04 kronor per aktie.

Omsättningen uppgick till 15 miljoner euro (14*).

Styrelsen föreslår ingen utdelning för helåret 2012.

*Jämförelsesiffra för 2011 avser Vitrolifes segment
Transplantation så som det redovisats i Vitrolifes rapportering.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.