Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

Xvivo Perfusion: Delårsrapport januari - mars 2014

FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH REGULATORISKA FRAMGÅNGAR MED
XPS™ OCH STEEN SOLUTION™

FÖRSTA KVARTALET (JAN - MAR 2014)

· Försäljningen under kvartalet uppgick till 18,3 MSEK (16,3),
motsvarande en ökning om 12 procent i SEK. Omsättningsökningen var 10
procent i lokala valutor.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,1 MSEK
(3,8) motsvarande en EBITDA marginal om 17 procent.

· Nettoresultatet uppgick till 1,8 MSEK (2,4), vilket gav ett resultat
per aktie om 0,09 SEK (0,12).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,3 MSEK (4,0) på
grund av förändring i rörelseskulder -3,6 MSEK och inbetald skatt
-2,6 MSEK.

· STEEN Solution™ och relaterade produkter stod för 24 procent (16) av
den totala försäljningen.

· Den av FDA inkallade expertpanelen röstade enhälligt, med
röstsiffrorna 10-0, för att XPS™ System med STEEN Solution™ uppfyller
kraven för HDE-godkännande (Humanitarian Device Exemption).

· XPS™ har erhållit CE-märke, vilket möjliggör försäljning av XPS™ och
tillhörande engångsartiklar i Europa.

· I Turkiet har den första lungtransplantationen med en lunga som
behandlats med STEEN Solution™-metoden genomförts på Sureyyapasa
Teaching Hospital.

· Barnes Jewish Hospital i St Louis, som är en pionjär inom
lungtransplantation, blir den tionde transplantationskliniken att
delta i NOVEL studien. Organ Procurement Organization* (OPO)
Mid-America Transplant Services i Missouri har köpt en XPS™ för att
stärka samarbetet mellan transplantationscentra och OPO. Bolaget
räknar med att under andra kvartalet mot kostnadsteckning fortsätta
placera ut XPS™ på transplantationscentra i USA.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens
klockan 14:00 onsdagen den 23 april 2014. Telefon: 08-50336434, ange
kod 1319928

Göteborg 23 april 2014

XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* En OPO eller Organ Procurement Organization är ansvarig för
samordning och utvärdering av donerade organ för organtransplantation
i en region i USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post:
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
(christoffer.rosenblad@xvivperfusion.com)

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas
till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

XVIVO Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
publicering den 23 april 2014 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North
listan och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/delarsrapport-januari---mars...
http://mb.cision.com/Main/4567/9572483/235697.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.