Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

Xvivo Perfusion: Delårsrapport januari - september 2016

Fortsatt god försäljningstillväxt och positivt operativt kassaflöde

TREDJE KVARTALET (JUL - SEP 2016)

· Försäljningen under kvartalet ökade med 19 procent och uppgick till
31,7 MSEK (26,6). Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av
Vivoline med 1,6 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten under
kvartalet till 13 procent i SEK och 12 procent i lokala valutor.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för
jämförelsestörande poster ökade med 22 procent och uppgick till 5,4
MSEK (4,4) motsvarande en EBITDA marginal justerat för
jämförelsestörande poster om 17 procent. Jämförelsestörande poster
relaterade till ansökan till Nasdaqs huvudlista och förvärvet av
Vivoline har belastat kvartalet med 2,7 MSEK, vilket ger ett
rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 2,7 MSEK (4,4)
motsvarande en EBITDA marginal om 9 procent.

· Rörelseresultatet var -0,7 MSEK (1,5), efter att avskrivningar om
3,5 MSEK (2,9) har belastat kvartalet.

· Nettoresultatet uppgick till -0,6 MSEK (1,3), vilket gav ett
resultat per aktie om -0,02 SEK (0,06).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 5,4 MSEK (2,8).
· Försäljning för varm perfusion (STEEN Solution™, XPS™, LS™* samt
produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™)
stod för 35 procent (29) av den totala försäljningen.

· 2 XPS™ kontrakt slöts i USA under kvartalet, varav 1 XPS™ har
levererats och intäktsförts under perioden.

· Under kvartalet förvärvade XVIVO Perfusion ytterligare 1,6 procent
av aktierna och 0,7 procent av teckningsoptionerna av serie 2015/2016
i Vivoline Medical AB. Detta innebär att XVIVO Perfusion förvärvat
totalt 98,6 procent av aktierna och 99,6 procent av
teckningsoptionerna. XVIVO Perfusion begärde tvånginlösen av de
resterande Aktierna och Teckningsoptionerna. Vivolines Aktier och
Teckningsoptioner avnoterades från Nasdaq First North den 8 juli
2016.

PERIODEN (JAN - SEP 2016)

· Försäljningen under perioden ökade med 14 procent och uppgick till
99,8 MSEK (87,6). Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av
Vivoline med 1,6 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten under
perioden till 12 procent i SEK och 12 procent i lokala valutor.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för
jämförelsestörande poster ökade med 45 procent och uppgick till 19,7
MSEK (13,6) motsvarande en EBITDA marginal justerat för
jämförelsestörande poster om 20 procent. Jämförelsestörande poster
relaterade till ansökan till Nasdaqs huvudlista och förvärvet av
Vivoline har belastat perioden med 7,3 MSEK, vilket ger ett
rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 12,4 MSEK (11,9)
motsvarande en EBITDA marginal om 12 procent. Avskrivningar om 9,7
MSEK (8,5) har belastat perioden vilket ger ett rörelseresultat om
2,7 MSEK (3,4).

· Rörelseresultatet var 2,7 MSEK (2,4), efter att avskrivningar om 9,7
MSEK (8,5) har belastat perioden.

· Nettoresultatet uppgick till 2,1 MSEK (2,3), vilket gav ett resultat
per aktie om 0,09 SEK (0,11).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 18,7 MSEK (5,7).
· Total försäljning för varm perfusion STEEN Solution™, XPS™, LS™ samt
produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™)
stod för 39 procent (38) av den totala försäljningen.

· 6 XPS™ levererades under perioden, varav av 2 till Europa och 4 till
USA. Frankrike och Schweiz var nya länder som fick tillgång till XPS™
under perioden.

· XVIVO Perfusion AB:s aktie upptogs till handel på Nasdaq First North
Premier den 8 februari 2016. Bolagets aktier handlas fortsatt med
samma kortnamn och ISIN-kod.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

· Två LS™-kontrakt har slutits i Spanien efter kvartalets utgång.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens
klockan 15:00 torsdagen den 27 oktober 2016. Telefon: 08-506 921 80,
ange kod 94108581

Göteborg 27 oktober 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* Vivolines EVLP-maskin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +1 720 616 2101, e-post:
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post:
magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas
till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan
08:30 den 27 oktober 2016.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på
NASDAQ First North Premier och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/delarsrapport-januari---sept...
http://mb.cision.com/Main/4567/2109765/580868.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.