Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-13

Xvivo Perfusion: Framsteg i NOVEL studien i USA

Indiana University Health i Indianapolis, USA har genomfört sin första
transplantation med lungor från en hjärtdöd donator inom ramen för
NOVEL studien. Denna transplantation kunde genomföras tack vare att
STEEN Solution™ och XPS™ ger möjlighet att bedöma lungans funktion
utanför kroppen. Vidare har XVIVO Perfusion fått besked om att FDAs
expertpanelmöte kommer att hållas den 20 mars 2014.

Antalet lungor från hjärtdöda donatorer som används till
lungtransplantation är idag begränsat, men med hjälp av STEEN
Solution™-metoden kan även dessa lungor användas till transplantation
i större utsträckning än vad som annars vore möjligt. XVIVO Perfusion
bedömer att antalet lungtransplantationer kan mångdubblas i framtiden
när användningen av lungor från hjärtdöda donatorer är mer utbrett.

"Trots att de flesta DCD-lungor* uppfyller standardkriteriet för
transplantation, kan förändring ske under DCD-processen som gör att
en del av dessa organ inte är optimala. Innan XVIVO Perfusion fanns
det inget sätt att avgöra vilken av dessa lungor som lämpade sig för
transplantation. Av den anledningen har vi inte tidigare utnyttjat
DCD-lungor. Med XVIVO Perfusions utrustning kan vi bättre förutsäga
vilka av dessa lungor kommer att vara lämpliga för transplantation.
Hittills har vårt program transplanterat 2 patienter, med hjälp av
XVIVOs teknologi, som annars inte skulle ha fått möjlighet att få
DCD-lungor" säger Dr Thomas Wozniak, Lung Transplant Surgical
Director på IU Health

FDA processen fortsätter enligt plan och XVIVO Perfusion har lämnat in
material för expertpanelmötet som kommer att hållas den 20 mars 2014.
Expertpanelen består av externa experter som bedömer i första hand
studieresultaten från NOVEL studien i USA. Expertpanelen ger råd och
rekommendation till FDA gällande regulatoriska frågor.

"Det är glädjande att IU Health genomfört sin första transplantation
av lungor från en hjärtdöd donator med hjälp av STEEN Solution™ och
XPS™. Eftersom donatorpoolen kan mångdubblas vid tillgång också till
hjärtdöda donatorers lungor möjliggör STEEN Solution™-metoden att
fler svårt lungsjuka patienter får ett längre och bättre liv" säger
Dr Magnus Nilsson, VD på XVIVO Perfusion.

Göteborg 14 mars 2014
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson
Verkställande direktör

* DCD står Donation after Circulatory Death och kan översättas med
donation efter hjärtdöd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post:
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
(christoffer.rosenblad@xvivperfusion.com)

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas
till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

XVIVO Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
publicering den 14 mars 2014 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North
listan och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/framsteg-i-novel-studien-i-u...
http://mb.cision.com/Main/4567/9551262/220300.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.