Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Xvivo Perfusion: God tillväxt och viktiga nya XPS-kliniker

TREDJE KVARTALET 2019 (JULI - SEPTEMBER)

· Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 25
procent och uppgick till 50,1 MSEK (40,3). Ökningen motsvarar 18
procent i lokala valutor. Total försäljning (inklusive kapitalvaror)
under kvartalet ökade med 33 procent och uppgick till 54,3 MSEK
(40,9). Ökningen motsvarar 26 procent i lokala valutor.

· Varm perfusion stod för 42 procent (40) av försäljningen utan
kapitalvaror.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för
kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför
Sverige, uppgick till 6,8 MSEK (6,0), motsvarande en EBITDA-marginal
om 13 procent (15). Redovisad EBITDA uppgick till 9,0 MSEK (5,2)
motsvarande en EBITDA-marginal om 17 procent (13).

· Rörelseresultat justerat för kostnad för aktiebaserat bonusprogram
för anställda utanför Sverige uppgick till 0 MSEK (1,6). Redovisat
rörelseresultat uppgick till 2,3 MSEK (0,7), efter att avskrivningar
om 6,7 MSEK (4,5) belastat kvartalet.

· Nettoresultatet uppgick till 4,9 MSEK (0,1), vilket gav ett
resultat per aktie om 0,19 SEK (0,00).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet
till 15,6 MSEK (3,7). Kvartalets investeringar uppgick till 18,0 MSEK
(11,3).

· XPS? såld till Kinas näst största lungtransplantationsklinik.
· Lung Bioengineering har köpt en XPS? till deras nya EVLP center i
Jacksonville, Florida i USA.

· Perfadex® Plus erhöll patentgodkännande i Europa.
· XVIVO och MyCartis har startat ett samarbetsprojekt inom
utveckling av ett snabbt diagnostiskt test, med hjälp av biomarkörer,
för att bedöma kvaliteten på donerade organ före transplantation.

PERIODEN 2019 (JANUARI - SEPTEMBER)

· Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under perioden med 23
procent och uppgick till 147,5 MSEK (120,4). Ökningen motsvarar 15
procent i lokala valutor. Total försäljning (inklusive kapitalvaror)
under perioden ökade med 22 procent och uppgick till 158,4 MSEK
(129,5). Ökningen motsvarar 14 procent i lokala valutor.

· Varm perfusion stod för 43 procent (40) av försäljningen utan
kapitalvaror.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för
kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför
Sverige, uppgick till 27,6 MSEK (24,0), motsvarande en
EBITDA-marginal om 17 procent (19). Redovisad EBITDA uppgick till
20,3 MSEK (20,4) motsvarande en EBITDA-marginal om 13 procent (16).

· Rörelseresultat justerat för kostnad för aktiebaserat bonusprogram
för anställda utanför Sverige uppgick till 9,6 MSEK (11,5). Redovisat
rörelseresultat uppgick till 2,3 MSEK (7,9), efter att avskrivningar
om 18,0 MSEK (12,6) belastat perioden.

· Nettoresultatet uppgick till 6,8 MSEK (7,8), vilket gav ett
resultat per aktie om 0,26 SEK (0,30).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden
till 36,7 MSEK (26,0). Periodens investeringar uppgick till 57,5 MSEK
(41,3).

· XVIVO erhöll PMA-godkännande (Premarket Approval) från FDA för
produkterna XPS? och STEEN Solution? för försäljning på den
amerikanska marknaden. PMA-godkännandet var det första av sitt slag.

· Goda resultat från hjärtpreservationsstudien om 6 patienter vid
Lunds Universitetssjukhus presenterat på ISHLT.

· XVIVO:s patent för hjärtpreservationsvätska godkända i USA och
Europa.

· Läkemedelsverket gav klartecken för kliniska studier i Sverige med
bolagets nya produkter för hjärtpreservation.

· Nyemission till följd av utnyttjande av teckningsoptioner gav ett
kapitaltillskott om cirka 27 MSEK.

· Reimbursement för hela EVLP-processen erhållet i Frankrike.
· 4 XPS? levererades under perioden januari-september 2019. Vid
periodens utgång hade 50 kliniker tillgång till XPS? eller LS?. Under
perioden blev Kanada nytt land med XPS?.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· XVIVO har beslutat att starta upp ett australiensiskt helägt
dotterbolag under fjärde kvartalet.

· Bolagets teckningsoptionsprogram (serie 2019/2021) har stängts.
Samtliga 351 000 teckningsoptioner tecknades. Optionerna ger
optionsrättsinnehavaren rätten att i maj 2021 teckna en ny aktie till
en kurs av 278,91 kronor.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens
klockan 14:00 torsdagen den 24 oktober 2019. Telefon: +46 (0)8 5664
2651, ange kod 12283129#

Göteborg den 24 oktober 2019
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159,
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50,
magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas
till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan
07:30 den 24 oktober 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/god-tillvaxt-och-viktiga-ny...
https://mb.cision.com/Main/4567/2906954/1128465.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.