Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-27

Xvivo Perfusion: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) hålls tisdagen den 29 april 2014
kl. 17.00 i bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg. Anmälan
om deltagande vid stämman skall göras senast onsdagen den 23 april
2014.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande
till bolaget skriftligen på adress XVIVO Perfusion AB (publ), Box
53015, 400 14 Göteborg, Att: Catrin Olsson, per telefon 031-788 21
53, per fax 031-788 21 69 eller per e-post
catrin.olsson@xvivoperfusion.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge
namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress,
telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. För
aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren undertecknad
och daterad fullmakt översändas tillsammans med anmälan.
Fullmakts¬formulär finns tillgängligt på www.xvivoperfusion.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i
stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken
onsdagen den 23 april 2014 bör aktieägare i god tid före denna dag
begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 28 mars 2014
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Frågor hänvisas till:
Fredrik Mattsson, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20
Christoffer Rosenblad, CFO, telefon 031-788 21 59

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
publicering den 28 mars 2014 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North
listan och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/kallelse-till-arsstamma-i-xv...
http://mb.cision.com/Main/4567/9559045/225753.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.