Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Xvivo Perfusion: Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

På XVIVO Perfusions årsstämma den 3 maj beslutades bl.a. följande:

· Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

· Omval av Fredrik Mattsson, Erik von Schenck, Semmy Rülf, Gösta
Johannesson, och Folke Nilsson, samt nyval av Camilla Öberg till
styrelseledamöter, i enlighet med valberedningens förslag. Till
styrelsens ordförande omvaldes Fredrik Mattsson.

· Styrelsearvode ska utgå med totalt ska utgå med totalt 840 000
kronor, varav 170 000 kronor till styrelseordföranden, 100 000 kronor
vardera till övriga styrelseledamöter, 40 000 kronor till ordförande
i revisionsutskottet, 40 000 kronor till ordförande i
ersättningsutskottet samt 25 000 kronor till envar av övriga
ledamöter i dessa utskott.

· Antagande av riktlinjer för utseende av valberedning, att gälla
tills vidare, i enlighet med valberedningens förslag.

· Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen godkändes.

· Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett
eller flera tillfällen besluta om

nyemission av högst 2 150 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av
det totala antalet aktier och röster i bolaget.

· Föreslagen emission av totalt 212 000 teckningsoptioner med
åtföljande rätt till nyteckning av aktier godkändes.
Teckningsoptionerna ska erbjudas samtliga anställda i XVIVO Perfusion
AB. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet
att öka med cirka 5 418 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1
procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Göteborg 4 maj 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Frågor hänvisas till:
Fredrik Mattsson, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20
Christoffer Rosenblad, CFO, telefon +1 720 616 2101, email:
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 4 maj 2016 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ First North
Premier och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/kommunike-fran-arsstamma-i-x...
http://mb.cision.com/Main/4567/2001224/510788.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.