Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Xvivo Perfusion: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

På XVIVO Perfusions årsstämma igår den 29 april beslutades bl.a.
följande:

· Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013.

· Omval av styrelseledamöterna Semmy Rülf, Erik von Schenck, Magnus
Nilsson, Fredrik Mattsson, Folke Nilsson och Gösta Johannesson, i
enlighet med Valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande
omvaldes Fredrik Mattsson.

· Styrelsearvode skall utgå med totalt 520.000 kronor, varav 160.000
kronor till styrelsens ordförande och 90.000 kronor till envar av de
övriga styrelseledamöterna som inte är anställda av företaget.

· Omval av KPMG som revisor, med auktoriserade revisorn Jan Malm som
huvudansvarig revisor.

· Inrättande av valberedning inför nästa årsstämma, i enlighet med
Valberedningens förslag.

· Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett
eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt
1.950.000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets
aktiekapital.

· Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen godkändes.

· Föreslagen emission av totalt 195.000 optionsrätter med åtföljande
rätt till nyteckning av aktier godkändes. Optionsrätterna skall
erbjudas anställda i XVIVO Perfusion-koncernen. Vid fullt utnyttjande
av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med cirka 5.000
kronor motsvarande en utspädning om cirka 1 procent av det totala
antalet aktier och röster.

Göteborg 30 april 2014
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Frågor hänvisas till:
Fredrik Mattsson, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20
Christoffer Rosenblad, CFO, telefon 031-788 21 59

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
publicering den 30 april 2014 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North
listan och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/kommunike-fran-arsstamma-i-x...
http://mb.cision.com/Main/4567/9577040/238985.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.