Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Xvivo Perfusion: XVIVO Perfusion AB (publ) delårsrapport januari - september 2017

Fortsatt tillväxt och framsteg inom tre forskningsområden

TREDJE KVARTALET 2017 (JUL - SEP)

· Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 8
procent och uppgick till 31,6 MSEK (29,1). Ökningen motsvarar 11
procent i lokala valutor. Den totala försäljningen under kvartalet
ökade med 2 procent och uppgick till 32,3 MSEK (31,7). Ökningen
motsvarar 4 procent i lokala valutor.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för
jämförelsestörande poster uppgick till 4,4 MSEK (5,4) motsvarande en
EBITDA marginal justerat för jämförelsestörande poster om 14 procent.
Jämförelsestörande poster relaterade till förvärvet av Vivoline har
belastat kvartalet med 0,4 MSEK (2,7), vilket ger ett rörelseresultat
före avskrivningar (EBITDA) om 4,1 MSEK (2,7) motsvarande en EBITDA
marginal om 13 procent.

· Rörelseresultatet var 0,4 MSEK (-0,7), efter att avskrivningar om
3,7 MSEK (3,5) har belastat kvartalet.

· Nettoresultatet uppgick till -0,4 MSEK (-0,6), vilket gav ett
resultat per aktie om -0,01 SEK (-0,02).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,6 MSEK (5,4).
· Försäljning av varm perfusion (STEEN Solution™ samt produkter och
tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 30
procent (29) av försäljningen utan kapitalvaror.

· Inkluderingen av alla 220 (110 + 110) patienterna är slutförd i
NOVEL-studien som genomförs i USA med STEEN Solution™ och XPS™. Denna
kliniska studie kommer att utgöra underlag för bolagets PMA
(Pre-Market Approval) ansökan hos FDA. STEEN Solution™ och XPS™ är
redan tidigare godkänt för försäljning i USA under ett så kallat
HDE-godkännande.

· PrimECC® studien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har
färdigrekryterats. Studien har för avsikt att utöka den kliniska
dokumentationen för PrimECC® och inkluderade totalt 80 (40+40)
patienter.

· Första patienten hjärttransplanterad med den av Stig Steenutvecklade
metoden. Stig Steens forskning har resulterat i en metod i samband
med hjärttransplantation som gör det möjligt att transportera och
förvara hjärtat från en donator på ett mer optimerat sätt än
tidigare.

PERIODEN 2017 (JAN - SEP)

· Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under perioden med 15
procent och uppgick till 101,6 MSEK (88,0). Ökningen motsvarar 13
procent i lokala valutor. Den totala försäljningen under perioden
ökade med 7 procent och uppgick till 106,8 MSEK (99,8). Ökningen
motsvarar 4 procent i lokala valutor.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för
jämförelsestörande poster uppgick till 15,7 MSEK (19,7) motsvarande
en EBITDA marginal justerat för jämförelsestörande poster om 15
procent. Jämförelsestörande poster relaterade till förvärvet av
Vivoline har belastat perioden med 2,3 MSEK (7,3), vilket ger ett
rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 13,4 MSEK (12,4)
motsvarande en EBITDA marginal om 13 procent.

· Rörelseresultatet var 2,4 MSEK (2,7), efter att avskrivningar om
11,1 MSEK (9,7) har belastat perioden.

· Nettoresultatet uppgick till 0,7 MSEK (2,1), vilket gav ett resultat
per aktie om 0,03 SEK (0,09).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,3 MSEK (18,7).
· Försäljning av varm perfusion (STEEN Solution™ samt produkter och
tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 32
procent (31) av försäljningen utan kapitalvaror.

· Bolaget tillfördes cirka 181 miljoner kronor före emissionskostnader
genom en riktad nyemission till Tredje AP-fonden, Norron, Swedbank
Robur och Fjärde AP-fonden.

· 2 XPS™ levererades under perioden, varav en XPS™ till Australien och
en XPS™ till Nederländerna, vilka båda är nya länder som fick
tillgång till XPS ™. Vid periodens utgång hade 45 kliniker tillgång
till XPS™ eller LS™*.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens
klockan 14:00 fredagen den 27 oktober 2017. Telefon: +46 (0)8 5059
6306, ange kod 20105534#

Göteborg den 27 oktober 2017
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* Vivolines EVLP-maskin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159,
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50,
magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas
till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 8:00
den 27 oktober 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på
Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/xvivo-perfusion-ab--publ--de...
http://mb.cision.com/Main/4567/2377233/742755.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.