Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

XVIVO: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 4,9 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikföretaget Xvivo, med verksamhet kring
transplantationer, redovisar ett resultat efter skatt på 4,9 miljoner kronor
för det fjärde kvartalet 2018 (5,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:19
kronor (0:21).

Nettoomsättningen steg till 58,4 miljoner kronor (41,6).

Rörelseresultatet ökade till 6,1 miljoner kronor (4,7).

Resultatet före skatt blev 7,3 miljoner kronor (5,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,4 miljoner kronor
(7,9).

"Den primära orsaken till minskningen gentemot jämförelseperioden är en högre
kapitalbindning i rörelsefordringar innevarande period på grund av den goda
försäljningstillväxten under fjärde kvartalet", skriver Xvivo.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2018, i likhet med året innan.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt